• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Endoscopiecentrum

Print 

Locatie in het UMCG

Winkelstraat 1, eerste verdieping (Bekijk de plattegrond)
Telefoon (050) 361 23 66

Op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 12.3​0 uur. 

Afspraak

Voor een afspraak op de polikliniek heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Wij bekijken dan bij welke specialist u het best terecht kunt en wanneer. U ontvangt daarna een afspraakbrief met een oproep voor het spreekuur.

Heeft u een afspraak en kunt u niet? Of heeft u vragen over de afspraak? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. U vindt het telefoonnummer hierboven en in de afspraakbrief.

Hoe lang u moet wachten op het onderzoek of de behandeling, is afhankelijk van het soort onderzoek of behandeling dat is aangevraagd en uw medische situatie. U wordt ingepland op grond van de medische gegevens in de aanvraagbrief.
Als het noodzakelijk is, kunt u op zeer korte termijn op het Endoscopiecentrum terecht. Uw huisarts of verwijzend specialist overlegt dit telefonisch met een MDL-arts of longarts.

Bij verergering van klachten of acute problemen

Het is mogelijk dat vóór uw onderzoek of behandeling op het Endoscopiecentrum uw klachten verergeren. Neem dan contact op met de arts die het onderzoek of de behandeling voor u aanvroeg. Deze kan met de MDL-arts of longarts overleggen of uw afspraak moet worden vervroegd.

Besmettelijke ziekten

Wilt u van tevoren contact opnemen als u:

  • Op een veebedrijf werkt of woont.
  • Het afgelopen jaar langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis was opgenomen.

Dit heeft te maken met de mogelijke kans op besmetting met een multiresistente bacterie. Dit soort bacteriën is niet meer gevoelig is voor antibiotica. Deze bacterie veroorzaakt bij gezonde personen meestal geen klachten of ziekte, maar vormt wel een bedreiging voor kwetsbare patiënten in het ziekenhuis. Het voorkómen van verspreiding in het ziekenhuis is daarom erg belangrijk.

Als er een redelijke kans is dat u een multiresistente bacterie bij zich draagt, dan wordt u daarop getest. Als het nodig is nemen we voorzorgsmaatregelen tegen verdere verspreiding.

Voorbereiding thuis

Voor de meeste onderzoeken en behandelingen moet u zich thuis voorbereiden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u vervoer naar huis moet regelen, dat u moet stoppen met bepaalde medicijnen, dat u nuchter moet zijn, of dat u een spoelmiddel voor de darmen moet innemen.

Ieder onderzoek en behandeling heeft zijn eigen voorbereiding. In de informatiebrochure die u bij de afspraakbrief ontvangt, staat wat u moet doen of laten. U vindt de brochures ook onder de knop Onderzoeken en behandelingen, aan de linkerzijde van deze pagina.

Het is belangrijk om de instructies goed op te volgen. Als u niet goed bent voorbereid, kan het onderzoek of de behandeling niet doorgaan.
Als u dat wilt, kunt u een vertrouwd persoon meenemen.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram