• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Op de polikliniek

Print 

Bij binnenkomst op de polikliniek kunt u zich melden bij de inschrijfbalie. U wordt gevraagd het volgende af te geven:

 • de verwijsbrief, tenzij deze al is verstuurd door de behandelend arts;
 • een geldig legitimatiebewijs (eens per jaar vraagt het UMCG u om identificatie met een geldig paspoort, geldige identiteitskaart, geldig vreemdelingendocument of een geldig rijbewijs);
 • het pasje van uw ziektekostenverzekering;
 • het UMCG-ziekenhuispasje van uw kind. Heeft u nog geen pasje, dan wordt het hier voor u gemaakt.

Nadat u zich heeft gemeld, kunnen u en uw kind plaatsnemen in de wachtkamer.

’s Ochtends kunt u terecht bij de deskundigen van Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Dit zijn een KNO-arts, een logopedist, een spraaktaalpatholoog, orthopedagoog en een audioloog. U kunt hier vragen stellen over bijvoorbeeld:

 • gehoorverlies;
 • choana atresie (het ontbreken van de doorgang tussen de neus en mondholte);
 • evenwichtsproblemen;
 • verslikproblemen;
 • communicatie en gedrag.

’s Middag kunt u terecht bij de klinisch geneticus, waar u de medische geschiedenis van uw kind doorneemt. U krijgt van de arts adviezen over verdere onderzoeken en/of de behandeling van de klachten die uw kind heeft. Bij alle kinderen wordt (indien mogelijk) een reuktest afgenomen. Daarnaast wordt uw kind ook gezien door de kinderendocrinoloog. Deze beoordeelt de groei en de puberteitstadia. De groei wordt nauwkeurig gemeten in een meetkamer. Soms zal de kinderendocrinoloog adviseren om de hormoonspiegels in het bloed te laten bepalen.

Eventueel kan uw kind ook nog gezien worden door een oogarts (bij oogproblemen) of een kinderpsychiater (bij gedragsproblemen).

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek

Het UMCG is een Universitair Medisch Centrum. U kunt daarom gevraagd worden of uw kind wil deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Voor u besluit tot deelname, ontvangt u mondelinge en schriftelijke informatie over het onderzoek. Uw medewerking wordt op prijs gesteld, maar uw kind is niet verplicht deel te nemen. Uw beslissing heeft geen gevolgen voor de behandeling van uw kind op de CHARGE-polikliniek. Meer informatie over deelname aan wetenschappelijk onderzoek vindt u via de link onder aan deze pagina.

 Praktisch
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram