• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Gedwongen opname met een crisismaatregel

Print 

​​​​​​​​​​Normaal gesproken geeft een patiënt toestemming om voor een psychiatrische behandeling naar het UMCG te komen. Maar er zijn situaties waarin deze toestemming niet nodig is. Bijvoorbeeld als u door een psychische ziekte een gevaar bent voor uzelf of voor anderen. Dit heet verplichte zorg. U wordt dan gedwongen opgenomen.

Vanaf 1 januari 2020 is deze zorg geregeld in de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidzorg (Wvggz). Ook wel de Wet Verplichte GGZ. Door deze wet kunt u bij gedwongen opname te maken krijgen met een Crisismaatregel (CM).

Gedwongen opname met een Crisismaatregel (CM) is een maatregel om iemand met spoed in een psychiatrisch ziekenhuis op te nemen zonder dat die persoon dat zelf wil. Het volgende geldt dan:

 • U heeft een psychische stoornis en u bent daardoor een direct, dreigend gevaar voor uzelf of voor anderen. 
 • U wilt niet vrijwillig worden opgenomen.
 • De dreiging van gevaar is zo groot dat een uitspraak van de rechter afwachten over een zorgmachtiging, niet kan.
 • Er zijn geen mogelijkheden meer voor andere zorg om het gevaar te voorkomen.​

 

Het komt ook voor dat een vrijwillige opname wordt veranderd in een gedwongen opname. 

Procedure

De burgemeester van de gemeente waar u op dat moment bent, beslist over uw gedwongen opgenomen met een CM. U wordt eerst onderzocht door een psychiater. Dit mag niet de ​psychiater zijn die u al behandeld. De psychiater maakt een medische verklaring, waarin staat dat een CM met een gedwongen opname nodig is. Pas na het ontvangen van deze medische verklaring kan de burgemeester beslissen over de CM. De burgemeester vraagt u ook nog naar uw mening als dat kan. Deze neemt hij  mee in zijn besluit over uw CM. Daarna worden u en de volgende personen geïnformeerd: 

 • uw naaste familie of uw wettelijk vertegenwoordiger
 • de officier van justitie
 • de dienstdoende advocaat
 • de geneesheer-directeur van het UCP
 • de inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd
 • de patiëntvertrouwenspersoon. Dit gebeurt alleen als u hiervoor toestemming  geeft.

Een gedwongen opname met CM wordt binnen 24 uur uitgevoerd. U wordt dus gelijk opgenomen.

De rechter wordt door de officier van justitie ingelicht en besluit of de CM nodig blijft. Voordat hij een besluit neemt, gaat hij met u praten. Dit gebeurt binnen 3 werkdagen nadat de CM is ingegaan. Tijdens dit gesprek krijgt u hulp van een advocaat. U heeft direct na opname recht op:

 • Hulp van de advocaat die u is toegewezen.
 • Een gesprek met de rechter binnen 3 werkdagen.
 • Hulp van de patiëntvertrouwenspersoon van het UCP.

Uw familie, belangrijke naaste of wettelijk vertegenwoordiger heeft recht op hulp van de familievertrouwenspersoon van het UCP.​

Periode van een CM 

Het kan een paar dagen duren voordat de rechter besluit of een CM nodig blijft. Als het besluit is genomen dan is een CM 3 weken geldig. Het is niet mogelijk de CM te verlengen. Als uw psychiater vindt dat u daarna nog steeds verplichte zorg nodig heeft, dan moet een zorgmachtiging (ZM) worden aangevraagd. De CM duurt in dat geval tot de ZM begint. Dat kan maximaal 3 weken later zijn.​

Gevolgen van een CM 

Als u met een CM bent opgenomen, dan heeft dat een aantal gevolgen voor u:

 • U mag het UCP niet verlaten.
 • U heeft minder bewegingsvrijheid op de afdeling.
 • Er wordt onderzoek gedaan naar gevaarlijke voorwerpen.
 • U kunt in directe noodsituaties worden gedwongen om bijvoorbeeld medicijnen te nemen of te worden gesepareerd tegen uw wil. Dit betekent dat u alleen wordt opgesloten in een ruimte.  ​

Opheffen van een CM 

U kunt een gedwongen opname met een CM op verschillende manieren laten opheffen: 

 • Vraag via uw psychiater aan de geneesheer-directeur van het UCP om uw ontslag uit het UCP. 
 • Vraag de rechter niet door te gaan met de CM. Dit kunt u doen op het moment dat de rechter met u komt praten. Tijdens dit gesprek krijgt u hulp van een advocaat.​​
​​
Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram