• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Gedwongen opname met Inbewaringstelling (IBS)

Print 

Gedwongen opnemen met inbewaringstelling (IBS) is een spoedprocedure om iemand in een psychiatrisch ziekenhuis op te nemen zonder dat die persoon dat wil. Het kan ook gebeuren dat een vrijwillige opname wordt veranderd in een gedwongen opname. Een IBS kan alleen onder de volgende voorwaarden:

 • U lijdt aan een psychische stoornis en u veroorzaakt een onmiddellijk dreigend gevaar voor uzelf of anderen.
 • Er is waarschijnlijk een verband tussen uw stoornis en het gevaar.
 • U bent niet vrijwillig bereid tot opname.
 • De dreiging van gevaar is zo dringend dat een uitspraak van de rechter niet kan worden afgewacht.
 • Het gevaar kan niet op een andere manier, buiten een psychiatrisch ziekenhuis worden afgewend.


De procedure

De burgemeester van de gemeente waar u verblijft stelt u in bewaring. Dat doet hij na overleg met de psychiater die u heeft onderzocht en die een geneeskundige verklaring heeft opgesteld. Dit mag geen behandelend psychiater van u zijn. Uit de geneeskundige verklaring moet blijken dat een IBS noodzakelijk is. De burgemeester ontvangt de geneeskundige verklaring, overlegt met de psychiater en tekent de beschikking voor de inbewaringstelling als blijkt dat de IBS nodig is. Hij brengt de volgende personen op de hoogte: 

 • De officier van justitie
 • De dienstdoende advocaat
 • De inspecteur voor de gezondheidszorg


Een IBS wordt meteen uitgevoerd. U wordt dus gelijk opgenomen. Uw naaste familie of relaties, of uw wettelijk vertegenwoordiger worden na uw opname schriftelijk daarvan in kennis gesteld door de geneesheer directeur. 

De rechter, die door de officier van justitie ingelicht is, oordeelt na opname of voortzetting van de IBS nodig is. Voordat hij die beslissing neemt, moet hij u horen. Dit gebeurt binnen drie werkdagen, gerekend vanaf de dag van de IBS. Tijdens dit gesprek krijgt u hulp van een advocaat. U heeft direct na opname recht op:

 

Duur van een IBS

Zoals hierboven uitgelegd kunnen tussen uw opname en het besluit tot voortzetting van de IBS enkele dagen zitten. Vanaf het besluit tot voortzetting is een IBS drie weken geldig. Daarna is verlenging niet mogelijk. Vindt uw psychiater dat u het UCP nog niet kunt verlaten, dan moet hij een rechterlijke machtiging aanvragen. De IBS duurt in dat geval tot de rechterlijke machtiging begint. Dat kan ten hoogste drie weken later zijn. 

Gevolgen van een IBS

Als u met een IBS bent opgenomen, heeft dat gevolgen voor uw rechtspositie. U mag het UCP bijvoorbeeld niet verlaten. Ook kunt u in bepaalde gevallen geconfronteerd worden met verder beperkende maatregelen als vrijheidsbeperking tot de afdeling, afzondering, separatie of medicatie onder dwang. 

Opheffing IBS

U kunt een IBS op verschillende manieren laten opheffen: 

 • Vraag via uw psychiater aan de geneesheer directeur om uw ontslag uit het UCP.
 • Vraag de rechter de IBS niet voort te zetten. Dit kunt u doen op het moment dat de rechter met u komt praten. Tijdens dit gesprek krijgt u bijstand van een advocaat. 

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram