• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Verpleegafdeling Hematologie

Print 

De verpleegafdeling Hematologie (E2VA) is op de 2e verdieping van Fonteinstraat 15. De dagindeling en meeste regels zijn hetzelfde als op andere verpleegafdelingen.

De hele afdeling heeft een bepaalde luchtbehandeling, met op sommige 1-persoonskamers aparte luchtfilters. Zo kunnen op alle kamers patiënten met verminderde weerstand verpleegd worden.

Hematologie heeft ook nog een kleineren verpleegafdeling, D1VA. Hier worden patiënten met hematologische aandoeningen verpleegd.

Op de afdeling

Bij uw verzorging zijn veel medewerkers betrokken. Dit zijn:

 • Regieverpleegkundigen. Deze zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ook geven ze leiding aan de verpleegkundigen.
 • Verpleegkundigen. De meesten hebben extra scholing en de opleiding tot hematologieverpleegkundige gehad.
 • Verpleegkundige stagiaires. Zij doen verpleegkundige taken onder begeleiding van de verpleegkundigen.
 • Een hoofdverpleegkundige, die leiding geeft aan alle verpleging.
 • Zaalartsen, die verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg. Deze artsen werken een paar maanden op de afdeling en zijn in opleiding tot internist. Ze werken onder toezicht van een internist die in opleiding is tot internist-hematoloog.
 • Een internist-hematoloog, senior staflid Hematologie, die eindverantwoordelijk is.
 • Het medische hoofd van de afdeling, die eindverantwoordelijk is voor het medische beleid van de afdeling.

U heeft te maken met meerdere artsen. Op de verpleegafdeling is het staflid Hematologie de verantwoordelijke hoofdbehandelaar. Dit kan een andere internist-hematoloog zijn dan de internist-hematoloog die u op de polikliniek als arts heeft. De polikliniekarts blijft natuurlijk ook betrokken bij uw behandelplan.

Andere medewerkers en studenten

Op de afdeling werken, naast verpleegkundigen en artsen, verschillende andere medewerkers, zoals fysiotherapeuten en diëtisten. De afdeling heeft ook een medisch-maatschappelijk werker, een medisch psycholoog en een geestelijk verzorger.

De afdeling Hematologie doet mee aan onderwijs. Daarom zijn er bijna altijd studenten Geneeskunde, co-assistenten, op de afdeling. Ze doen medische handelingen in opdracht van de arts en dragen geen eigen medische verantwoordelijkheid, omdat ze nog geen arts zijn. De arts die de opdracht geeft, blijft verantwoordelijk.

Dagelijkse gang van zaken

Er is 24 uur per dag verpleging. De prikdienst komt ’s ochtends en ’s middags langs om bloed te prikken bij patiënten bij wie dat nodig is. ’s Avonds en ’s nachts hebben artsen van de afdeling Interne Geneeskunde dienst en is een hematoloog bereikbaar.

U krijgt de eerste dagen verschillende onderzoeken. Ook andere specialisten kunnen u onderzoeken. Vervolgens krijgt u een uitgebreid gesprek met de zaalarts, de supervisor en verpleegkundige en uw familie of een vertrouwenspersoon. We bespreken dan wat de diagnose is en welke behandelmogelijkheden er zijn.

Langdurige opname

U kunt lange tijd opgenomen worden. Vanwege infectiegevaar mag u de afdeling niet af. Hierdoor kan uw conditie minder worden en kunt u zich alleen gaan voelen. Om uw conditie goed te houden, staan er op bijna alle kamers hometrainers. Op de gang staan een loopband en een crosstrainer. We moedigen u aan zo veel mogelijk uit bed te komen, omdat de kans op complicaties daardoor kleiner wordt en u sneller herstelt.

Er is veel aandacht voor de voeding en mondhygiëne van patiënten die chemotherapie krijgen en een minder weerstand en een mondslijmvliesbeschadiging hebben. Er zijn veel bijzondere voedingsmiddelen. Er is een koelkast in het dagverblijf die u kunt gebruiken in overleg met een voedingsassistent. Er is elke dag een regionale krant en er is gratis wifi.

Voor bezoekers

Voor bezoekers zijn er speciale regels:

 • Vooraf handen wassen en desinfecteren met Sterilent, dat op alle kamers staat.
 • De flowkamers/transplantatiekamers hebben een licht verhoogde luchtdruk en een ‘sluissysteem’ met 2 deuren die niet tegelijkertijd open mogen. De lucht van de gang mag namelijk niet in de patiëntenkamer komen, om infecties tegen te gaan. Op de deuren van de flowkamers staan instructies over handen wassen. Soms zijn er extra isolatiemaatregelen. Er hangt dan een bordje op de deur. Meld u dan bij de verpleging. U krijgt dan uitleg over de maatregelen om verspreiding van de bacteriën te voorkomen.
 • Gebruik het toilet van de patiënten niet. Er zijn bezoekerstoiletten op de afdeling.
 • Neem geen bloemen of planten mee. Hier zitten vaak schimmels of bacteriën op, die de kans op infecties vergroten.
 • Patiënten mogen het eten en drinken dat het bezoek meeneemt niet altijd hebben. Overleg met de verpleegkundige.
 • Niet meer dan 2 bezoekers tegelijk.
 • Eigen kinderen en kleinkinderen zijn welkom, andere kinderen jonger dan 12 jaar kunnen beter niet op bezoek komen.

Bezoek dat elke dag komt kan een weekkaart voor de parkeergarage kopen. Vraag de secretaresse van de afdeling hier naar.

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram