• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Operatieve dagbehandeling

Print 

​​U heeft een afspraak voor een operatieve dagbehandeling in het UMCG. Voor de behandeling is het niet nodig dat u een nacht in het ziekenhuis blijft. Een operatieve dagbehandeling vindt plaats in overleg met uw behandelend arts.

Vooraf

Op het spreekuur van de operatieve dagbehandeling is met u besproken hoe de voorbereiding gaat en welke verzorging u thuis nodig heeft. Twee weken voor de behandeling krijgt u een brief met daarin de datum en tijd en de gemaakte afspraken.

Twee werkdagen voor uw behandeling belt een medewerker van de Operatieve Dagbehandeling u op. Uw afspraak wordt dan nog een keer bevestigd. De afspraken die met u gemaakt zijn, worden nog een keer met u langsgelopen.

Wordt u voor de opname ziek of krijgt u koorts, dan is niet zeker of uw behandeling door kan gaan. Neem dan contact op met de administratie van de Operatieve Dagbehandeling. Ook als u niet kunt, kunt u dat aan de administratie doorgeven.

Voorbereiding op behandeling

De meeste ingrepen op de operatieve dagbehandeling vinden plaats onder plaatselijke verdoving of narcose. Tijdens het spreekuur bespreken we de verschillende mogelijkheden van verdoven en de voorbereiding thuis met u.

U moet nuchter blijven voor uw ingreep. In de bevestigingsbrief staat het tijdstip genoemd vanaf wanneer u dit moet zijn. U kunt beter ook niet roken. Dit om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. En om te voorkomen dat u tijdens of na uw ingreep moet overgeven. De exacte voorbereidingen kunnen verschillen per dagbehandeling.

Meenemen

Neem voor de dagbehandeling het volgende mee:

  • UMCG-ziekenhuispasje,
  • een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument of rijbewijs),
  • medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking,
  • makkelijk zittende kleding,
  • toiletartikelen, zoals een kam of borstel,
  • eventueel een boek of eigen muziek met oordopjes.