• Tekstgrootte
 Mijn UMCG  

Kosten zorg

Print 
Laatst bijgewerkt op 13 juli 2017
Betalen van ziekenhuiszorgvan de Nederlandse Zorgautoriteit
  

Veel mensen weten niet wat de kosten zijn van een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis. En vaak ook niet of deze kosten vergoed  worden door de zorgverzekeraar of dat hier zelf nog voor betaald moet worden. Neem daarom altijd voordat u een afspraak maakt met het UMCG, contact op met uw zorgverzekeraar. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Niet alle zorg wordt vergoed

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet zich verzekeren voor ziektekosten. Zorgverzekeraars vergoeden zo een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. Toch wordt niet alle zorg vergoed:

 • U betaalt eerst altijd zelf het verplicht eigen risico. In 2017 is dit 385 euro.
 • Sommige behandelingen en onderzoeken vallen buiten de basisverzekering. Als u zorg krijgt die niet onder de basisverzekering valt, moet u de rekening zelf betalen. Of een deel van de kosten vergoed wordt, is afhankelijk van de voorwaarden van uw eventuele aanvullende verzekering. Er zijn ook behandelingen die buiten de basisverzekering én buiten de aanvullende verzekering vallen. Dan betaalt u de behandeling of het onderzoek zelf.
 • Heeft uw zorgverzekeraar geen afspraken met het UMCG voor uw behandeling of uw polis? Vaak moet u dan (een deel van) de kosten (passantenprijzen) zelf betalen. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen.
 • Ziekenhuiskosten worden alleen vergoed als u een geldige verwijzing heeft van de huisarts of andere zorgverleners.  Zorg dus vóór uw afspraak voor een verwijzing.

Vooraf weten wat de kosten zijn?

U kunt bij de Helpdesk Facturatie van het UMCG (zie contactgegevens onderaan deze pagina) informatie aanvragen over de kosten van uw onderzoek of behandeling. Doe dit vóórdat u een afspraak heeft. Als de diagnose en de behandeling nog niet duidelijk zijn, komt het voor dat wij nog geen compleet overzicht van de kosten kunnen geven.

Op basis van deze informatie kunt u zelf bepalen of u de afspraak wel of niet wilt laten doorgaan en of u patiënt bij ons wilt blijven.

Niet verzekerd?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren voor ziektekosten. Bent u niet verzekerd? Dan betaalt u de kosten van de behandeling zelf. U moet ook een voorschot van de te verwachten kosten betalen.

Contracten tussen het UMCG en zorgverzekeraars

Het UMCG heeft voor 2017 afspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars. Dit betekent niet automatisch dat alle behandelingen vergoed worden. Of u recht heeft op (volledige) vergoeding van de kosten van uw bezoek aan het UMCG, hangt af van van uw behandeling en/of aandoening en het soort polis dat u heeft. Lees daarom vóór uw bezoek de polisvoorwaarden goed door of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor informatie.

Let op: In 2017 zijn geen afspraken gemaakt voor een aantal budgetpolissen. Dit zijn:

Zilveren Kruis:

 • Zilveren Kruis Basis Budget polis
 • Zilveren Kruis Internetbasisbudget
 • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
 • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
 • Ziezo Selectief
 • Aevitae Zorg Plan Selectief 
 • IAK Zorg Plan Selectief

VGZ:

 • Gewoon ZEKUR zorg

Heeft u één van deze polissen? Dan ontvangt u meestal zelf de rekening van het UMCG en moet u waarschijnlijk een groot deel van de kosten zelf betalen. Er zijn een paar uitzonderingen, zoals de spoedeisende hulp (SEH).

Met het Universitair Centrum Psychiatrie en het Centrum voor Revalidatie Beatrixoord (met uitzondering van het Pijncentrum) zijn wel afspraken gemaakt voor bovenstaande budgetpolissen.

Meer informatie

Onder aan deze pagina kunt u de brochure 'Ziekenhuiszorg, wat betaalt u?' downloaden. Hierin leest u waar u rekening mee moet houden als u gebruik maakt van zorg.

Heeft u vragen over de prijzen van het UMCG en/of wilt u een prijsopgave voor uw behandeling ontvangen? Neem daarvoor contact op met de Helpdesk Facturatie van het UMCG:

Helpdesk Facturatie / huispostcode LB 23
Postbus 30001
9700 RB  Groningen
Telefoon: (050) 361 22 02 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 13.00 uur)

E-mail: Contact