• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Print 

​​​Als u 'voor onderzoek' naar het ziekenhuis moet, gaat het om diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om de oorzaak van uw klachten op te sporen en u te kunnen behandelen. Daarnaast wordt in het UMCG wetenschappelijk onderzoek verricht. Dat  is nodig om meer kennis op te doen en nieuwe en betere behandelmethoden te ontwikkelen.

Als u dat wilt, kunt u daaraan bijdragen. Het kan gaan om wetenschappelijk onderzoek met uw lichaamsmateriaal en/of medische gegevens. Het kan ook zijn dat u bent gevraagd door uw behandelaar om als persoon deel te nemen aan een onderzoek.

Meedoen?

U kunt aan verschillende medische onderzoeken meedoen. Meer informatie over welke onderzoeken er momenteel lopen, leest u hier.

Gebruik van lichaamsmateriaal en/of medische gegevens voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek

Het lichaamsmateriaal kan van alles zijn, bijvoorbeeld bloed, weefsel of urine. Medische gegevens zijn gegevens die tijdens uw ziekenhuisbezoek en behandeling worden verzameld. Er zijn verschillende manieren waarop uw lichaamsmateriaal en medische gegevens gebruikt kunnen worden voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek, zoals:

  1. Bij statusonderzoek of registeronderzoek

    Bij dit wetenschappelijk onderzoek wordt gebruik gemaakt van medische gegevens die al verkregen zijn bij uw ziekenhuisbezoek en behandeling. Een bezwaarformulier en meer informatie kunt u vinden in de folder in het rechtermenu.
  2. Als onderdeel van een Biobank

    Een biobank is een verzameling van lichaamsmateriaal en bijbehorende medische gegevens van patiënten en/of gezonde vrijwilligers, die (later) kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het kan zijn dat het gaat om extra afgenomen lichaamsmateriaal en gegevens. Dan wordt u door uw arts of verpleegkundige altijd gevraagd een toestemmingsverklaring te tekenen. Meer informatie vindt u in de folder onder aan de pagina. Het kan ook zijn dat het om materiaal en gegevens gaat die al tijdens uw reguliere ziekenhuisbezoek en behandeling zijn verkregen. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik daarvan voor wetenschappelijk onderzoek. Een bezwaarformulier en meer informatie kunt u vinden in de folder "Gebruik medische gegevens en/of resterend lichaamsmateriaal​" aan de rechterkant van de pagina.