• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

OPERA onderzoek

Print 

​​​​​​​​​​​​​Het OPERA onderzoek is een studie naar Optimaal, PERsoonsgericht Antidepressivagebruik​. In Nederland gebruiken ruim 150.000 mensen met een depressieve stoornis langer dan een jaar antidepressiva.​

Onderzoek toont aan dat het zinvol kan zijn om antidepressiva te blijven gebruiken als de depressieve klachten sterk verminderd of weg zijn, om nieuwe klachten te voorkomen. Aan het langdurig slikken van antidepressiva zitten ook nadelen, zoals bijwerkingen.

Patiënten willen weten of en wanneer ze kunnen stoppen met antidepressiva. De huidige richtlijnen adviseren om na herstel in ieder geval een half jaar antidepressiva te blijven gebruiken. Voor sommigen is langer gebruik nodig, terwijl anderen misschien eerder kunnen stoppen. Maar er is nog veel onduidelijkheid of, wanneer en bij wie antidepressiva afgebouwd kunnen worden.

Het OPERA onderzoek is een samenwerking tussen huisartsengeneeskunde en Universitair Centrum Psychiatrie. ​Met het OPERA onderzoek willen we meer duidelijkheid krijgen over het afbouwen van antidepressiva. De vraag die centraal staat luidt: maakt het uit of je na herstel van een depressie vroeg of later stopt met antidepressiva?​

Doel  

Het doel van het OPERA-monitor onderzoek is om bij mensen die antidepressiva gebruiken vanwege hun depressie, nauwkeurig in kaart te brengen hoe het herstel gaat. Ook willen we onderzoeken hoe lang het duurt voordat iemand herstelt, en of er kenmerken zijn die bepalen of mensen beter of sneller herstellen. Hiermee kunnen we in de toekomst patiënten beter voorlichten over het gebruik van antidepressiva.

Wie kan deelnemen?  
  • Bent u tussen de 18 en 76 jaar?
  • Bent u in de afgelopen 2 maanden gestart met sertraline (Zoloft) of citalopram (Cipramil) vanwege een depressie?

Dan kunt u zichzelf aanmelden op de OPERA website.

Hoe werkt het?  

U kunt zich aanmelden de OPERA website. We vragen u gedurende het onderzoek om om de maand een online vragenlijst in te vullen. Het invullen van de eerste drie vragenlijsten kost u ongeveer 30 minuten. Daarna duurt het invullen ongeveer 10-20 minuten. Deelname duurt tussen de 4 en 18 maanden. Daarnaast zullen telefonische interview(s) plaatsvinden van ongeveer 15 minuten.

 

 

 

 

Vervolgonderzoek  

Mogelijk wordt u na uw deelname aan het OPERA-monitor onderzoek benaderd voor een vervolgonderzoek over het afbouwen van antidepressiva. U beslist zelf of u mee wilt doen. Ook als u heeft besloten om mee te doen, mag u altijd stoppen met het onderzoek.

​​Wilt u meer weten?

Vraag uw arts of neem contact op met het onderzoeksteam via Contact of (050) 361 76 31 / 06 25 72 43 53.