• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Hoe verloopt het onderzoek

Print 

Wanneer u besluit om mee te doen, kijken wij met een kort onderzoek of u daadwerkelijk geschikt bent om mee te doen. Dit doen wij met een interview over eventuele psychische klachten en een aantal vragenlijsten over uw stemming, motivatie en denkvermogen. Wanneer u aan alle voorwaarden voor het onderzoek voldoet, kunt u deelnemen aan het onderzoek en zult u via loting aan één van de cursusgroepen worden toegewezen. Vlak voordat de cursus begint vindt er een voormeting plaats. Tijdens de voormeting worden vragenlijsten over uw stemming, welzijn en denkvermogen afgenomen. Een deel van deze vragenlijsten vult u thuis in. Ook worden er een aantal korte taken op papier en op de computer afgenomen en meten we uw hersenactiviteit door middel van elektroden en sensoren die op uw hoofd geplaatst zullen worden met een soort badmuts. Na de voormeting zullen de cursussen van start gaan. 3 maanden na de start van de cursussen vindt er een meting plaats waarin de vragenlijsten en taken worden herhaald. Als u ervoor kiest om de cursus 3 maanden extra te volgen, zal 6 maanden na de start nog een meting plaatsvinden. Tenslotte zal er 6 maanden na het einde van de cursussen een nameting volgen.​

Vergoeding reiskosten

De cursussen worden gratis aangeboden. Als u reiskosten maakt om naar het onderzoekscentrum te komen voor de onderzoeksafspraken (niet de klassikale bijeenkomsten van de cursussen), zullen deze worden vergoed op basis van de prijs van het openbaar vervoer. Mocht u per auto komen, dan vergoeden wij ook de parkeerkosten. Reiskosten die u maakt om naar de klassikale bijeenkomsten te gaan vergoeden wij niet. Aan het eind van het onderzoek krijgt u een cadeaubon van €25,- voor deelname.​

Volg ons op sociale mediaFacebook