• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Hoe verloopt het onderzoek

Print 

Wanneer u besluit om mee te doen, zullen wij in een telefonisch kennismakingsgesprek een inschatting maken van of u kunt deelnemen aan het onderzoek. Als blijkt dat u niet kunt deelnemen houdt het onderzoek hier voor u op. Als blijkt dat u waarschijnlijk aan de criteria voor dit onderzoek voldoet, plannen we een eerste videobelafspraak in. Tijdens deze eerste videobelafspraak gaan kijken wij met een kort onderzoek of u daadwerkelijk geschikt bent om mee te doen. Dit doen wij met een interview over eventuele psychische klachten en een aantal vragenlijsten over uw stemming, motivatie en denkvermogen. Wanneer u aan alle voorwaarden voor het onderzoek voldoet, kunt u deelnemen aan het onderzoek. U mag voor dit onderzoek kosteloos deelnemen aan een online muziekcursus of taalcursus of online creatieve workshops. De onderzoekers bepalen aan welke cursus u zal deelnemen.

Vlak voordat de cursus begint vindt er tweede videobelgesprek plaats, de voormeting. Voor de voormeting vult u online een aantal vragenlijsten in over uw stemming, welzijn en denkvermogen. Tijdens de videobelafspraak worden er een aantal korte taken afgenomen. Na de voormeting zullen de cursussen van start gaan. Alle cursussen zullen starten en juni en duren ten minste 3 maanden. Mogelijk kunnen deze verlengd worden naar 6 maanden. Bij elke cursus krijgt u eens in de twee weken op woensdagmiddag een digitale les. Daarnaast oefent u bij de muziek- en taalcursus thuis 5 dagen per week 45 minuten.

Drie maanden na de start van de cursussen is er een derde videobelgesprek, de nameting, waarin de vragenlijsten en taken worden herhaald. Als u ervoor kiest om de cursus 3 maanden extra te volgen, zal 6 maanden na de start nog een meting plaatsvinden. Tenslotte zal er 6 maanden na het einde van de cursussen een laatste videobelgesprek, de nameting, volgen.

Vergoeding reiskosten

De cursussen worden gratis aangeboden. Aan het eind van het onderzoek krijgt u een cadeaubon van €25,- voor deelname. Er worden verder geen reiskosten vergoed.

Volg ons op sociale mediaFacebook