• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Opzet van het onderzoek

Print 

​In ons onderzoek bieden wij drie activiteiten aan. Een van de activiteiten is een muziekcursus. Tijdens deze muziekcursus zult u het bladschrift leren lezen en gitaar leren spelen. Tijdens een van de andere activiteiten zullen er creatieve workshops gegeven worden, bijvoorbeeld schilderen of tekenen. In de laatste activiteit zult u een vreemde taal (het Engels) leren. 

Welke activiteit u krijgt aangeboden wordt bepaald via een willekeurige loting. Dit betekent dus dat u niet zelf kunt kiezen. Als u besloten heeft aan het onderzoek deel te nemen, en hier geschikt voor blijkt te zijn, dan vertellen wij u in welke groep u bent ingeloot. U kunt niet wisselen van activiteit. Wel vragen we of u al ervaring hebt met het spelen van een muziekinstrument, hoeveel Engels u al kent en hoeveel u creatief bezig bent zodat we hier rekening mee kunnen houden bij het indelen van de groepen.

Alle cursussen duren drie maanden. Na drie maanden vindt er een meting plaats waarna u de mogelijkheid krijgt om de cursus nog even door te zetten. Als u het dus leuk en waardevol vindt, bieden wij aan dat u kosteloos nog eens drie maanden door kunt gaan. In totaal kan de cursus dus maximaal zes maanden duren.

Wanneer u besluit om mee te doen aan het onderzoek, zullen wij aan de hand van een screeningsonderzoek bepalen of u geschikt bent om ook daadwerkelijk mee te doen aan het onderzoek. Deze screening bestaat uit een interview over eventuele psychische klachten en het invullen van een aantal vragenlijsten over uw stemming, motivatie en denkvermogen. Wanneer u aan alle voorwaarden voor het onderzoek voldoet, wordt de voormeting gepland. Tijdens de voormeting worden vragenlijsten over uw stemming, welzijn en denkvermogen afgenomen. Een deel van deze vragenlijsten vult u thuis in. Ook worden er een aantal korte taken op papier en op de computer afgenomen en meten we uw hersenactiviteit door middel van elektroden en sensoren die op uw hoofdhuid geplaatst zullen worden met een soort badmuts. Na de voormeting zullen de cursussen van start gaan. 3 en 6 maanden na de start van de cursussen vindt er een meting plaats waarin de vragenlijsten en taken worden herhaald. Tenslotte zal er 6 maanden na het einde van de cursussen een nameting volgen.

Volg ons op sociale mediaFacebook