• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

HAMLETT: Antipsychotica eerder stoppen of blijven gebruiken?

Print 

​Mensen die voor het eerst een psychotische episode hebben gehad, krijgen meestal antipsychotica voorgeschreven. We weten dat deze medicijnen goed helpen om psychotische klachten te behandelen en een volgende episode te voorkomen. De huidige richtlijn raadt aan om deze medicijnen tenminste een jaar na het verdwijnen van uw psychotische klachten te blijven gebruiken. Er zijn echter ook aanwijzingen dat vroeg afbouwen van antipsychotica op de lange termijn een gunstig effect kan hebben op uw functioneren. De Hamlett-studie onderzoekt of de huidige richtlijn het beste resultaat geeft of dat het beter is om de antipsychotica al eerder te gaan afbouwen. 

In dit onderzoek vergelijken we twee groepen: een groep die na het verdwijnen van de psychotische klachten de richtlijn volgt, dus nog een aantal maanden de medicatie door blijft gebruiken. En een groep die begeleid, langzaam, eerder antipsychotica gaat afbouwen.​

Wie kunnen er deelnemen?

Mannen en vrouwen tussen de 16-60 jaar, die:

  • 3-6 maanden na een 1e psychotische episode verbetering hebben bereikt met een antipsychoticum
  • op dit moment nog een antipsychoticum gebruiken
  • de Nederlandse taal begrijpen
  • goed in staat zijn een keuze te maken over deelname aan de studie
  • niet deelnemen aan een andere medicatie-studie.​

Tijdsinvestering voor het onderzoek

In de eerste fase: 4 afspraken in de eerste 6 maanden. In de tweede fase: 3,5 jaar (1 afspraak per jaar). Als dank voor uw deelname ontvangt u € 20,00 per keer. Reiskosten worden vergoed.

Meer informatie