• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Cognitie: digitale cognitieve test

Print 

Wat onderzoeken we?

Cognitieve vaardigheden zeggen iets over het vermogen van een persoon om
problemen op te lossen. Om de cognitieve vaardigheden van iemand te meten, wordt vaak een test op papier gebruikt. Een proefpersoon moet die test met pen invullen. Een nadeel van deze cognitieve test is dat de beoordeling van de resultaten veel tijd kost.

Daarom is deze test gedigitaliseerd. Deze digitale cognitieve test is inhoudelijk hetzelfde, maar wordt op een IPad ingevuld in plaats van op papier. Een groot
voordeel is dat de resultaten direct verwerkt en zichtbaar worden.

Met dit onderzoek willen we aantonen dat de digitale cognitieve test een betrouwbaar meetinstrument is om het probleemoplossend vermogen te meten.

Wie kan er meedoen?

U kunt deelnemen als u:

  • 18 jaar of ouder bent
  • niet meedoet aan Lifelines
  • geen problemen met uw gehoor hebt
  • uw voorkeurshand of voorkeursarm goed kunt gebruiken
  • het toestemmingsformulier voor deelname aan het onderzoek tekent

We zoeken een bepaald aantal deelnemers. Als we dat aantal hebben, kunt u niet meer meedoen.

Hoe verloopt het onderzoek?

Als u meedoet, komt u naar de testlocatie in het UMCG of in Marum. Het onderzoek bestaat uit 2 delen. Tijdens het eerste bezoek vult u de test op papier en digitaal in. Dit duurt in totaal 30 minuten.

Het 2e bezoek is ongeveer een week later. U vult u de digitale test nog een keer in. Dit duurt ongeveer 15 minuten. U geeft dan ook aan wat de voor- en nadelen van de papieren en digitale cognitieve test zijn.

We hebben natuurlijk het liefst dat deelnemers aan de 2 delen van het onderzoek meedoen. Maar als u alleen het 1e deel mee kunt doen, dan is dat ook geen probleem.

Uw persoonsgegevens worden niet gekoppeld aan de resultaten van dit onderzoek. Dit houdt dus in dat u anoniem blijft.

Wanneer is het onderzoek?

De 2 bezoeken vinden plaats in juli 2019 en begin augustus 2019.

Is er een vergoeding?

Na het 2e bezoek krijgt u een VVV-cadeaubon van 10 euro. Als u alleen meedoet aan het 1e deel, krijgt u geen vergoeding.

Aanmelden en meer weten

U kunt zich aanmelden door te mailen via ons online formulier. U kunt ook bellen naar 06 25 65 07 82.

Als in (de buurt van) Marum woont, kunt u daar ook meedoen. Mail dan naar Contact.

Als u vragen heeft, kunt u mailen naar Contact of bellen naar 06 25 65 07 82.