• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Hoofdhalskanker - COOPERATION studie

Print 

Nederlandse multicenter studie waarbij twee palliatieve bestralingsschema’s worden vergeleken bij patiënten met ongeneeslijke hoofdhalskanker (COOPERATION)

Studiecoördinator

Naam: De verantwoordelijke onderzoeker Dr. A. Al-Mamgani, radiotherapeut
Instituut: Antoni van Leeuwenhoek

Coördinator + contactpersoon van de afdeling Radiotherapie UMCG

Naam: Professor dr. J.A. Langendijk, afdelingshoofd van de afdeling Radiotherapie UMCG, tel: (050) 361 37 08

Vraagstelling

Welk bestralingsschema geeft het beste resultaat bij patiënten met vergevorderd hoofdhalskanker:

  • arm 1: 6  x bestraling in 3-4 weken waarbij er 1-2 bestralingen per week worden gegeven
  • arm 2: waarbij 16 keer in 4 weken , 4-5 keer per week wordt bestraald.


Middels deze studie willen wij vaststellen welk bestralingsschema bij patiënten met vergevorderd hoofdhalskanker de beste palliatie (verlichting van de klachten en verkleining van de omvang van de tumor), de minste bijwerkingen en de beste kwaliteit van leven geeft. Na het afronden van dit onderzoek zullen wij beter in staat zijn om te vertellen welk palliatief bestralingsschema bij welke patiënt past.

Samenvatting relevante achtergrond

U heeft recent van uw behandelende arts te horen gekregen dat u vergevorderde kanker in het hoofd/halsgebied heeft, waarvoor momenteel geen behandelmogelijkheden zijn om volledige genezing te bereiken. Binnenkort wordt u bestraald om de ernstige klachten die u heeft of die op korte termijn te verwachten zijn, te behandelen. De klachten willen wij behandelen dan wel voorkomen door het geven van een korte serie bestralingen. De bestraling is een palliatieve behandeling. Dat wil zeggen, het verlichten van bestaande klachten en het voorkomen van ernstige klachten waardoor de kwaliteit van leven in deze fase beter wordt. Momenteel is het niet bekend welk bestralingsschema het beste resultaat geeft. In het ene ziekenhuis krijgen deze patiënten 10 bestralingen, in het tweede ziekenhuis 13 of 15 bestralingen.

Om dat te onderzoeken wordt in deze studie geloot (=randomisatie) welke van de twee bestralingsschema’s aan een deelnemende patiënt wordt aangeboden. Later worden de resultaten van de twee schema’s met elkaar vergeleken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in meerdere centra in Nederland.

Studiedesign: Wat houdt deelname voor de patiënt in

Studiegebonden pat​iënteninfo

Aantal benodigde patiënten:

300