• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Voor huisartsenpraktijken

Print 

Voor huisartsenpraktijken

In dit project evalueren wij het effect en de kosteneffectiviteit van blended behandeling van depressieve klachten in de huisartspraktijk.

Bekijk de onderstaande film:

 

​​

Achtergrond: het belang van blended behandeling in de huisartspraktijk

Depressie wordt vaak met een antidepressivum behandeld, maar uitonderzoek blijkt dat huisartsen patiënten in veel gevallen de voorkeur gevenaan een psychologische behandeling. Het is onbekend of begeleide internetbehandeling (blended care) een alternatief biedt voor de reguliere zorg in de huisartsenpraktijk. Dit willen we onderzoeken in het Blending onderzoek. Biedt begeleide internetbehandeling een alternatief voor de reguliere zorg in de huisartsenpraktijk?

Blended care

Blended care  is het geïntegreerd aanbieden van een online psychologische behandeling met persoonlijke ondersteuning door de huisarts of POH-GGZ. De online behandeling bestaat uit acht online modules waarin de deelnemer handvatten krijgt aangereikt om beter te leren omgaan met zijn depressieve klachten. De modules zijn gebaseerd op een bewezen effectieve kortdurende psychologische behandeling, namelijk gedragsactivatie. De patiënten worden tijdens de behandeling begeleid door de huisarts of de POH-GGZ. Hierbij coacht u de deelnemer in de gedragsactivatie, waarin voortgang en gemaakte opdrachten  worden besproken.

Doel

Het doel van BLENDING is het bepalen van de effectiviteit en de kosteneffectiviteit van blended careten opzichte van de reguliere zorg.

Studieopzet

De studie is in november2015 van start gegaan en zal ongeveer drie jaar duren. De doelgroep bestaat uit volwassen patiënten met depressieve klachten of een depressieve stoornis waarvoor de huisarts na de eerste stappen (o.a. psychoeducatie) een intensievere behandeling overweegt. BLENDING is opgezet als een gerandomiseerde studie. Patiënten worden gerandomiseerd naar twee groepen, namelijk blended care of reguliere zorg. In totaal kunnen 300 patiënten meedoen. Er volgt een follow-up van één jaar waarin de depressieve klachten, functionele beperkingen, gezondheidsstatus en het gebruik van zorg (o.a. medicatie gebruik en verwijzingen naar tweede lijn) worden gemeten.

Inclusie criterium:

Volwassen patiënten met depressieve klachten waarvoor de huisarts een intensivering van de behandeling overweegt.

Exclusie criteria:

Depressie die verwijzing naar de specialistische ggz of crisisdienst behoeft (volgens de NHG standaard Depressie), zoals bij een bipolaire stoornis waarvoor behandeling via de specialistische ggz is geïndiceerd.

  • Angststoornis als hoofddiagnose.
  • Huidige middelenmisbruik (alcohol en/of drugs)
  • Huidige behandeling voor depressie middels een antidepressivum, psychologische behandeling of internetbehandeling.
  • Geen randomisatie willen accepteren naar blended care of antidepressivum.
  • Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal.
  • Geen internet tot beschikking of onvoldoende computervaardigheden.

Wat wordt er van de huisarts (of POH-GGZ) gevraagd?

Bij patiënten voor wie u overweegt een intensiever behandeling te starten vragen wij om hen in te lichten over het project. Dit kan door hen de voorlichtingsfolder en toestemmingsverklaring mee te geven. Wij vragen u om na twee weken een controle afspraak te maken. Ondertussen zullen wij contact opnemen met de patiënt, mits deze daar toestemming voor heeft gegeven.
Als tijdens het intake gesprek blijkt dat patiënten niet kan deelnemen, dan wordt u daarover geïnformeerd. Alle andere patiënten worden gerandomiseerd reguliere behandelbeleid of blended care. Wij informeren u daarover en vragen u deze indeling te volgen bij uw vervolgbeleid en deelnemende patiënten binnen de randomisatie groep te houden. Tijdens het 2-weken consult licht u de patiënt voor welke behandeling deze is toegewezen. In de blended care groep krijgt men toegang tot een besloten website.
In het geval van blended care vragen wij  om de patiënt ten minste na twee, vier en zes weken na het starten van de behandeling op het spreekuur te zien, in veel gevallen zal deze coaching worden gedaan door de POH-GGZ. U blijft te allen tijden de hoofdbehandelaar van uw patiënt.

 

Wat is de verwachte tijdsinvestering per praktijk?

Het deelnemen aan deze studie kost u een kleine tijdsinvestering. U bent tijd kwijt aan voorlichting over het onderzoek (ongeveer 10-15 minuten per patiënt). Uw POH-GGZ wordt getraind in het toepassen van gedragsactivatie en het coachen van de blended care behandeling. Tijdens het verloop van de studie zal er mede afhankelijk van behoefte, regelmatig contact plaatsvinden met de onderzoekers via e-mail, telefoon of een praktijkbezoek.

Wat bieden wij?

Kosteloos gebruik van de internetbehandeling ‘Doe en Voel’  in het kader van het onderzoek.

De training ‘Online gedragsactivatie: Doe en Voel’ in het gebruik van de internetbehandeling en de toepassing van gedragsactivatie voor de behandeling van depressie door de POH-GGZ. De technieken die hier getraind worden kunnen ook buiten het onderzoek van nut zijn.

Training ‘Online gedragsactivatie: Doe en Voel’
Deel 1 (’s ochtends):
Tijdens het eerste deel van de training komen eerst de methode en praktische zaken van het Blending-onderzoek aan bod. Vervolgens worden de theorie en achtergrond van gedragsactivatie behandeld middels presentaties. Tenslotte oefenen we interactief met casuïstiek middels rollenspellen in kleine groepen van 2-3 POH’s. Ter afsluiting van het eerste deel bespreken we gezamenlijk de ervaringen en de leerpunten en de valkuilen van de verschillende scenario’s.

Deel 2 (‘s middags):
Het tweede deel van de training staat in het teken van het begeleiden van patiënten in het E-health programma ‘Doe en Voel’. Zowel het praktisch gebruik van het platfform als het coachen van de patiënt gedurende de behandeling worden behandeld. Na eerst een demonstratie, oefenen de POH’s  het gebruik van het platform middels voorbeeldscenario’s en een QUIZ. De betreffende leerpunten en valkuilen worden gezamenlijk besproken. Ter afsluiting van de training bespreken we de ervaringen van de POH’s en de mogelijke lacunes en/of vragen klassikaal.

Data:

Wij bieden regelmatig een training aan, informeer daarvoor bij de onderzoeksteam wanneer de volgende training zal zijn.

Tijdsplanning

Werving huisartsenpraktijken: september 2014 – september 2016
Inclusie patiënten: novemberi 2015 – september 2017 (geschat)
Einde follow-up: september 2018 (geschat)

Heeft u interesse in deelname?

Wij zijn op zoek naar huisartspraktijken door het hele land, en willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan het BLENDING onderzoek.

Voor vragen en aanmelding kunt u ons bereiken via:

E: Contact
T: 050-361 6760

BLENDING is een project waarin het UMC Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht samenwerken. Dit project wordt uitgevoerd binnen het Academisch Huisartsen Onderwijs- en onderzoeks Netwerk (AHON). BLENDING wordt door het ZonMw gefinancierd.

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram