• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

BLENDING onderzoek

Print 
Patiëntenfilm Blending onderzoek 
  

Begeleide internetbehandeling voor depressieve klachten, een goed alternatief in de huisartsenpraktijk?

Waarom dit onderzoek?

Als er geen voldoende effect is van de eerste stappen bij de behandeling van depressieve klachten (o.a. psychoeductie) dan zijn er verschillende opties voor meer intensieve zorg, zoals gesprekken met een psycholoog, het voorschrijven van medicijnen of anderszins.

Uit eerder onderzoek zijn er aanwijzingen dat als patiënten onder persoonlijke begeleiding een psychologische internetbehandeling volgen, dit ongeveer even goed werkt als psychologische behandeling volledig door een therapeut.

Door psychologische behandeling deels online aan te bieden (internetbehandeling), verwachten wij dat het makkelijker wordt om een psychologische behandeling voor depressie te volgen. Het is niet duidelijk of de effectiviteit van deze begeleide internetbehandeling even groot als die van reguliere behandelingen in de huisartsenpraktijk.

In deze studie onderzoeken wij of de begeleide internetbehandeling ‘Doe en Voel’ een goed alternatief biedt voor de reguliere zorg voor depressie in de huisartspraktijk.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Wij vergelijken twee behandelingen met elkaar, namelijk de begeleide internetbehandeling en de reguliere zorg in de huisartspraktijk. De computer bepaalt welke behandeling u krijgt in dit onderzoek, u kunt dus zelf geen keuze hierin maken. U hoort van uw huisarts of praktijkondersteuner in welke behandelingsgroep u bent ingedeeld. Dit betekent dus niet automatisch dat u de internetbehandeling krijgt aangeboden als u meedoet aan dit onderzoek.

Onderzoek

Wat houdt de begeleide internetbehandeling in?

U gaat zelfstandig aan de slag met de internetbehandeling ‘Doe en Voel’. U leert wat u kunt doen om u beter te voelen. Doe en Voel bestaat uit 8 lessen met lesstof, oefeningen en evaluaties. Wij vragen u om elke week één les te volgen. Elke les duurt ongeveer een half uur tot één uur. Via e-mail ontvangt u herinneringsberichten om u eraan te herinneren de sessies te volgen. Gedurende de periode dat u Doe en Voel volgt, zult u contact hebben met uw huisarts of praktijkondersteuner om te bespreken hoe het gaat met de behandeling.

Wat houdt de reguliere zorg in?

Als u in deze groep wordt ingedeeld, dan krijgt u de reguliere zorg. Deze zorg wordt samen met u bepaald door de huisarts en/of praktijkondersteuner. Dit kan een psychologische behandeling zijn, een antidepressivum of een andere behandeling. Een antidepressivum is een medicijn dat depressieve klachten doet  verminderen, het werkt pas goed na vier tot zes weken. In het begin van de behandeling kunt u tijdelijk somberder of onrustiger worden. Het is dan ook gebruikelijk om iedere twee weken in het begin van de behandeling contact te hebben met uw huisarts of praktijkondersteuner. Zo nodig kan het aantal tabletten worden aangepast.

Wat houdt deelname in?

U heeft een telefonisch intakegesprek met de onderzoeksassistente. In dit gesprek neemt zij een interview met u af, waarna ze een inschatting maakt of u past binnen de doelgroep van het onderzoek. Dit gesprek duurt 1 à 1.5 uur. Na dit gesprek hoort u in principe of u mee kunt doen. Hierna vult u vragenlijsten online in, u krijgt hiervoor een uitnodiging per e-mail.

Na twee weken komt u terug op de praktijk en u hoort dan de uitslag van de loting. Dan kunt u beginnen met de behandeling zoals deze bepaald is door loting, dat wil zeggen begeleide internetbehandeling ‘Doe en Voel’ of de reguliere behandeling.

Gedurende één jaarvragen we u een aantal vragenlijsten in te vullen.. In de eerste 10 weken van het onderzoek, vult u wekelijks een korte vragenlijst in. Na 3, 6 en 12 maanden vult u een online vragenlijst in en heeft u een telefonisch interview dat ongeveer 20 minuten duurt.

Tenslotte vragen wij uw medische gegevens en medicatiegebruik op bij uw huisartsenpraktijk en apotheek. Met deze gegevens kunnen we het gebruik van zorg vergelijken in beide groepen.

Alles op een rij:

 

  • U wordt geloot naar één van de twee behandelingen
  • Gedurende één jaar vult u online vragenlijsten in en u wordt telefonisch geïnterviewd
  • We vragen uw medische gegevens op bij de huisartspraktijk en de apotheek tot 1 jaar na deelname

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande contactgevens.
Afdeling Huisartsgeneeskunde, UMCG, FA 21
Postbus 196, 9700 RB Groningen. Antwoordnummer 253.
Tel: 050-361 6760
Fax: 050-363 2964
E: Contact
www.blending.umcg.nl

Wilt u graag een onafhankelijk advies over het meedoen aan deze studie?

Huisarts mevrouw Antje Spijker die niet betrokken is bij het onderzoek is hiervoor beschikbaar (contactgegevens via de onderzoeker verkrijgbaar).

In dit project werken we samen met verschillende teams. Hierin spelen huisartspraktijken een grote rol.

Wilt u meer lezen over het onderzoek? Download hier de folder.
Wilt u meer lezen over depressieve klachten, klik dan op deze link.

Bent u huisarts of praktijkondersteuner GGZ en bent u geïnteresseerd hoe u mee kunt doen als huisartsenpraktijk? Klik hier voor meer informatie voor praktijken.


Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram