• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Dikkedarmkanker uitzaaiingen - SABR-scan

Print 

Onmiddellijke of uitgestelde stereotactisch ablatieve radiotherapie (SABR) voor patiënten met oligometastasen in de longen afkomstig van dikkedarmkanker: SABR-scanstudie. Een gerandomiseerde klinische studie.

Studiecoördinator:

Naam: Dr. J. Widder, radiotherapeut-oncoloog
Instituut: UMCG

Coördinator + contactpersoon van de afdeling Radiotherapie UMCG

Naam:   Dr. J. Widder, radiotherapeut-oncoloog, tel: (050) 361 05 82

Vraagstelling

De vraagstelling van dit onderzoek is om te achterhalen welke aanpak beter is, uitzaaiing(en) in de long na 2-6 weken of pas later (na 6 maanden of op het moment dat er verdere groei van de uitzaaiingen is aangetoond) met SABR te behandelen.

Samenvatting relevante achtergrond

Uitzaaiingen van dikkedarmkanker groeien meestal langzaam. Dat betekent, dat de groei per 3 maanden vaak niet meer dan een paar millimeter is. Ook is het zo, dat uitzaaiingen al langere tijd (meerdere maanden tot jaren) aanwezig zijn, voordat ze op scans – zoals op een CT – ook zichtbaar zijn (simpelweg omdat ze hiervoor eerst te klein waren). Deze bevindingen maken het lastig het beste tijdstip te bepalen waarop uitzaaiingen behandeld moeten worden. Er kunnen immers al meer uitzaaiingen zijn, die nog niet aangetoond kunnen worden.

Of vroeger behandelen altijd beter is, kan tegenwoordig niet met zekerheid gezegd worden. Wel voorkomt SABR vaak de verdere groei van bestraalde uitzaaiingen, maar het is nog onduidelijk, of dat ook een gunstige invloed heeft op het beloop van de ziekte in zijn geheel, in de zin van leven zonder klachten.

In de SABR SCAN studie wordt onderzocht of eerst CT-scans maken zou kunnen leiden tot beter maatwerk voor de patiënt. Door eerst gedurende 3-6 maanden het beloop van de ziekte in de longen te onderzoeken kunnen patiënten, die niet allerlei extra uitzaaiingen ontwikkelen, alsnog behandeld worden met SABR, terwijl patiënten die wel extra uitzaaiingen ontwikkelen, zinloze SABR-behandelingen kunnen worden bespaard.

Studiedesign: Wat houdt deelname voor de patiënt in

Wat deelname inhoudt, staat in het document 'Patiënteninformatie SABR-scan studie.'

Aantal benodigde patiënten:

40