• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Optimale timing van de Intra-Uteriene Inseminatie (IUI)

Print 

In dit onderzoek kijken we of de zwangerschapskans hoger wordt bij een andere timing dan nu gebruikelijk bij  intra-uteriene inseminatie (IUI). De standaard werkwijze nu is dat eerst een eisprong wordt opgewekt met hormonen en daarna het zaad ingebracht. Onderzoek heeft echter aangetoond dat in de natuur de kans op zwangerschap groter is als het zaad al aanwezig is in de baarmoeder ten tijde van de eisprong. In deze studie willen we onderzoeken of dit bij een inseminatiebehandeling ook zo is.

Opzet studie

We zoeken 358 paren voor deelname aan het onderzoek. De ene groep dient zichzelf de hormonen om een eisprong op te wekken (een zogenaamde hCG-injectie) ‘s avonds thuis toe. Ongeveer 36 uur later volgt de IUI (de standaard timing). De andere groep krijgt eerst de IUI en vervolgens direct daarna in het ziekenhuis de hCG-injectie (de nieuwe timing). Deze behandeling duurt vier cycli, tenzij u uiteraard en hopelijk eerder zwanger raakt. In al deze vier cycli blijft u wel in dezelfde groep ingedeeld.

Geen extra kosten of ziekenhuisbezoek

Deelname aan dit medisch-wetenschappelijke onderzoek betekent voor u geen extra
ziekenhuisbezoeken, geen extra echo-controles en geen extra hormooninjecties. Er zijn geen
verwachte risico’s. We vragen beide partners een paar korte vragenlijsten in te vullen. Op basis van
de tot nu toe bekende gegevens zijn er geen aanwijzingen dat de nieuwe timing een belangrijke
vermindering van de zwangerschapskans geeft ten opzichte van de nu gebruikelijke timing. Uw ziektekostenverzekeraar vergoedt alle behandelingen binnen deze studie.

Meedoen?

Komt u in aanmerking voor een inseminatiebehandeling met hormooninjecties, en wilt u deelnemen aan deze studie, laat het uw behandelaar in het UMCG weten.