• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Catch-Cog: Onderzoek naar een betere maat voor het beloop van dementie

Print 

​​Voor de behandeling en begeleiding van mensen met dementie is het van groot belang om inzicht te krijgen in het beloop van de ziekte. Hiervoor zijn echter nog weinig geschikte meetinstrumenten beschikbaar. Het doel van ‘Capturing Changes in Cognition’ (afgekort CatCh-Cog) is het ontwikkelen van een samengesteld meetinstrument, dat wel in staat is om het ziektebeloop in kaart te brengen. Dit instrument zal gericht zijn op het cognitief functioneren (zoals het geheugen, aandacht en vermogen om problemen op te lossen) en het alledaags functioneren.

Met behulp van bestaande gegevens willen we het instrument samenstellen en in internationaal verband zullen we nieuwe gegevens verzamelen om het instrument te testen. Het streven is dat het nieuwe instrument met één getal kan aangeven hoe iemand functioneert, waardoor er in één oogopslag gezien kan worden of er sprake is van voor- of achteruitgang over een bepaalde tijd. Aan het onderzoek doen mensen met milde cognitieve stoornissen of de ziekte van Alzheimer mee. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Dr. Sietske Sikkens van het Alzheimer Centrum van het CU Medisch Centrum.

Geïnteresseerd in deelname?

Voor dit onderzoek zijn wij nog op zoek naar patiënten met een milde cognitieve stoornis of de ziekte van Alzheimer. Tevens zijn wij op zoek naar gezonde vrijwilli​gers. Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u ouder bent dan 50 jaar en dat u een naaste hebt, bijvoorbeeld een partner of mantelzorger, die mee wil en kan doen aan het onderzoek. Deelname houdt in dat wij u vier keer bezoeken in een jaar tijd. Tijdens deze bezoeken zullen wij een aantal taken en vragenlijsten bij u en uw naaste afnemen. Voor meer informatie over dit onderzoek of voor aanmelden kunt u contact opnemen met:

  • drs. Sahar Bahrami: Contact, telefoon: (050) 361 63 99 of 
  • dr. Esther Opmeer: Contact, telefoon: (050) 361 64 01