• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Zorg op maat voor AYA's met kanker in de laatste levensfase

Print 

AYA staat voor 'adolescents and young adults'. Dit zijn jongvolwassenen in de leeftijd van 18-35 jaar. Soms kan een AYA met kanker niet meer beter worden en wordt hij of zij ook niet meer behandeld in het ziekenhuis. Dit heet de laatste levensfase. Hoelang deze periode duurt, kan erg verschillen. In deze periode neemt de huisarts meestal de zorg over.

Zorg in de laatste levensfase noemen we ook wel palliatieve zorg. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar palliatieve zorg voor AYA’s met kanker. We weten er daarom weinig over. We weten bijvoorbeeld niet wat AYA’s belangrijk vinden in hun laatste levensfase. En welke steun en zorg ze dan verwachten van hun huisarts en medisch specialist. Daarom gaan we hier onderzoek naar doen.

Wat onderzoeken we?

We onderzoeken wat AYA’s met kanker, hun naasten, en huisartsen belangrijke (zorg-)doelen vinden tijdens de laatste levensfase.

Wie kan er meedoen?

  • AYA’s met kanker in elke fase van ziekte of behandeling. Dus niet alleen in de laatste levensfase.
  • Familie en vrienden en andere naasten van AYA’s met kanker. Het maakt niet uit wanneer de AYA van wie u een naaste bent, ziek was.
  • Huisartsen, ook huisartsen zonder ervaring met de zorg voor een AYA met kanker in de laatste levensfase.

Hoe verloopt het onderzoek?

Deelnemers vullen digitaal een vragenlijst in. Ze kiezen uit een lijst met onderwerpen op het gebied van lichamelijk, psychosociaal en spiritueel functioneren 8 thema’s die ze het belangrijkste vinden tijdens de laatste levensfase. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

Met ons onderzoek hopen we meer informatie te krijgen over belangrijke onderwerpen tijdens de laatste levensfase van AYA’s met kanker. Hierdoor kunnen we in de toekomst beter inspelen op de wensen en verwachtingen van AYA’s en hun naasten. Daarnaast helpt de informatie ons om de zorg aan de AYA zo goed mogelijk te organiseren en af te stemmen met de huisarts en medisch specialist van de AYA.

Wanneer kunt u meedoen aan de studie?

U kunt de vragenlijst invullen tot en met februari 2020.

Is er een vergoeding?

U krijgt geen vergoeding als u meedoet aan het onderzoek.

Meedoen en meer weten

Wilt u meedoen aan dit onderzoek? U kunt de vragenlijst direct online invullen.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen naar Contact.