• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Hersenbestraling met hippocampussparing - HA-PCI studie

Print 

Preventieve hersenbestraling met en zonder hippocampussparing bij patiënten met kleincellig longkanker: een gerandomiseerde fase III studie.

Studiecoördinator:

Naam: Dr. J.S.A. Belderbos, radiotherapeut-oncoloog
Instituut: NKI-Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, Amsterdam

Coördinator en contactpersoon van de afdeling Radiotherapie UMCG:

Naam: Drs. J.F.Ubbels, radiotherapeut-oncoloog, telefoon: (050) 361 01 97

Vraagstelling:

De vraagstelling van dit onderzoek is om vast te stellen of hippocampussparende preventieve hersenbestraling minder geheugenproblemen geeft dan standaard hersenbestraling

Samenvatting relevante achtergrond:

Hersenbestraling kan verschillende bijwerkingen geven, zoals haaruitval, hoofdpijn, misselijkheid en soms concentratie of (korte termijn) geheugenproblemen. De hippocampus, een kleine structuur diep in de hersenen, is erg belangrijk voor het goed functioneren van het geheugen. We weten dat de hippocampus gevoelig is voor de schadelijke bijwerkingen van bestraling. Daarom willen we met een speciale bestralingstechniek de hippocampus vermijden te bestralen. We verwachten dat hersenbestraling met hippocampusssparing minder geheugenproblemen geeft dan de standaard hersenbestraling.

Studiedesign: Wat houdt deelname voor de patiënt in

Meer informatie over deelname aan aan deze studie leest u in de patiënteninformatie, onder aan deze pagina.

Aantal benodigde patiënten

168