• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Veelgestelde vragen over GECKO Drenthe

Print 

 

Hoe lang loopt het onderzoek door?

De GECKO Drenthe-cohortstudie is een z.g. geboortecohort. Het is de bedoeling om de kinderen te volgen tot in volwassenheid. De nadruk van de metingen liggen op de ontwikkelingen op jonge leeftijd. De intensiteit van metingen en vragenlijsten zal dus steeds verder afnemen. Voor de komende tijd bereiden we ons voor op dataverzameling via de schoolartsen.

Wat is er al gedaan met de resultaten?

De resultaten worden verwerkt in wetenschappelijk artikelen. Een samenvatting van deze bevindingen zal te vinden zijn onder resultaten. In deze fase van het cohort zijn we nog druk om data te verzamelen, te controleren en analyseren. De komende jaren verwachten wij meer resultaten te kunnen publiceren. Hoe langer we de kinderen kunnen volgen, hoe waardevoller die informatie wordt.

Wat kunnen we nog verwachten in de toekomst?

De komende jaren zullen we dataverzameling verrichten via de schoolartsen. U kunt tijdens de basischoolleeftijd ongeveer eens per twee jaar een vragenlijst verwachten.

Kan ik nog een bewegingsmeter verwachten?

Aan het project met de bewegingsmeters wordt hard gewerkt. Er waren enkele technische problemen die onder meer te maken hebben met de leeftijdsduur van de accu. De komende twee jaar zullen we proberen zoveel mogelijk kinderen een bewegingsmeter te sturen.

Is het erg als ik de bewegingsmeter pas later krijg of de vragenlijst later invul?

Het kan zijn dat het nog een tijd duurt voor u wordt uitgenodigd om uw kind een bewegingsmeter te laten dragen. Dat betekent ook dat niet alle kinderen precies even oud zijn als ze de bewegingsmeter dragen. Dit is niet erg. Er is nog zeer weinig bekend over de dagelijkse activiteit van kinderen in deze leefstijdscategorie, en alle informatie is waardevol. Daarnaast kunnen we met wiskundige technieken (statistiek) rekening houden met de verschillen in leeftijd.