• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Achtergrond onderzoek GECKO Drenthe

Print 

GECKO (Groningen Expertise Centrum voor Kinderen met Overgewicht) doet onderzoek naar overgewicht bij kinderen. Worden kinderen tegenwoordig zwaarder dan 10 jaar geleden? Welke factoren dragen bij aan het ontstaan van overgewicht bij kinderen? Is de rol van de ouders veranderd? Speelt lichamelijke activiteit een rol bij overgewicht en kun je daar invloed op uitoefenen? Voor het voorkomen van overgewicht zijn deze vragen essentieel.

Waarom dit onderzoek?

Niet alleen bij volwassen, maar ook bij kinderen komt overgewicht steeds vaker voor. Alarmerend is dat overgewicht bij jonge kinderen steeds vaker voorkomt. In 1980 had 5% van de 4-5 jarige kinderen overgewicht en vrijwel geen enkel kind een ernstige vorm van overgewicht, obesitas. In 2004 had 12% van de kinderen overgewicht, en had ruim 3% obesitas. Kinderen met overwicht hebben een grotere kans om een volwassene met overgewicht te worden. En: overgewicht dat vanaf de kinderleeftijd doorzet naar de volwassen leeftijd is vaak ernstiger en zorgt voor meer gezondheidsproblemen. Er wordt vaak gesproken over de rol van een ‘obesogene’ omgeving; de omgeving ‘maakt je dik’. In de maatschappij is energierijk voedsel steeds meer voorhanden en de welvaart zorgt ervoor dat we minder hoeven te bewegen.

Doel

Het doel van GECKO Drenthe is om te onderzoeken hoe lichaamsgewicht en vetopslag zich ontwikkelen en welke factoren bijdragen aan het ontstaan van overgewicht op jonge leeftijd. Bij dit onderzoek wordt de groei van de kinderen gevolgd vanaf de geboorte. Er wordt gekeken naar voeding, beweging, biologische factoren, sociale factoren en omgevingsfactoren. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre overgewicht bij kinderen aanwezig blijft bij volwassenheid.

Hoe ziet het onderzoek eruit?

GECKO bestaat uit meerdere onderzoeken:

  • cohortstudie
  • BIA study
  • interventiestudie
  • validatiestudie
  • OEKiE-studie.

GECKO-cohortstudie

Alle deelnemers van GECKO Drenthe doen mee aan de cohortstudie. Dit zijn kinderen die tussen april 2006 en april 2007 in Drenthe geboren zijn. Tot de leeftijd van 4 jaar werd tijdens de bezoeken aan het consultatiebureau naast lengte, gewicht en schedelomtrek ook de buik- en heupomvang gemeten en ontvangen de ouders/verzorgers vragenlijsten. Tijdens de basisschoolperiode worden de gegevens verzameld tijdens de controle van de jeugdgezondheidszorg van de GGD Drenthe. In groep 2 zullen, naast de metingen van de jeugdgezondheidszorg (onder andere lengte en gewicht), voor het onderzoek ook buikomvang en bloeddruk worden gemeten. Vanaf de leeftijd van 5 jaar vullen ouders eens per 2 jaar een vragenlijst. Hierop staan vragen over voeding, beweging, biologische factoren, sociale factoren, omgevingsfactoren en ziekte. Ook worden er bij veel kinderen extra gegevens verzameld. Er zijn bijvoorbeeld urinemonsters en bloedmonsters verzameld, er is bloeddruk gemeten of er is een bewegingsmeter gedragen.

GECKO BIA study

Het doel van deze studie was om inzicht te krijgen in de lichaamssamenstelling van gezonde baby’s van 2 maanden oud met een veel gebruikte methode in volwassenen, de bioelectrische impedantie analyse (BIA). Deze studie is afgerond.

GECKO-interventiestudie

Een aantal deelnemers van GECKO Drenthe uit de regio Hoogenveen/Meppel hebben meegedaan aan een interventiestudie. Hierbij werd onderzocht of beweegadviezen tot het eerste levensjaar invloed hebben op het gewicht en de motorische ontwikkeling van het kind.

GECKO-validatiestudie

In 2010 en 2011 zijn een aantal kinderen uitgenodigd mee te doen aan een onderzoek om het energieverbruik in te schatten met behulp van informatie over de dagelijkse lichamelijke activiteit. De metingen zijn inmiddels voltooid en de gegevens worden verwerkt.

OEKiE-studie

Binnen het Groningen Expertise Centrum voor Kinderen met Overgewicht (GECKO) wordt ook onderzoek gedaan naar de behandeling van overgewicht bij kinderen, de OEKiE-studie. OEKiE staat voor Ouders En Kinderen in Evenwicht. De studie is in oktober 2006 gestart.

Wie doen er mee?

Het GECKO Drenthe-cohort volgt ongeveer tweederde van alle kinderen die tussen april 2006 en april 2007 in Drenthe geboren zijn. Voor de studies zijn geen nieuwe kinderen meer nodig. De kinderen die nu meedoen worden van hun geboorte tot aan de volwassen leeftijd gevolgd. Niet al deze worden of zijn dik. Voor goede resultaten is het belangrijk dat zowel kinderen met als zonder overgewicht meedoen.