• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Hartschade na bestraling - CARD studie

Print 

Bestralings-geïnduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden.

Studiecoördinator:

Naam: Drs. J.C. Beukema, radiotherapeut-oncoloog
Instituut: UMCG, afdeling Radiotherapie

Coördinator + contactpersoon van de afdeling Radiotherapie UMCG:

Naam: Lotte Kors, datamanager (tel: 06 55 25 65 70)

Vraagstelling:

Is er een correlatie tussen de bloedwaarden en de gegeven dosis radiotherapie op het hart?

Samenvatting relevante achtergrond:

Bestralings-geïnduceerde hartschade na behandeling van tumoren in de borstholte is een klinisch relevant probleem. Tot nu toe zijn er nog geen modellen die voorspellen hoe hartschade gelinkt is aan bestraling. In het bijzonder zal de relatie tussen de bestralingsdosis en het risico op hartschade bepaald moeten worden.
Deze voorspellingsmodellen voor hartschade zijn moeilijk te verkrijgen, o.a. omdat deze schade niet snel herkenbare symptomen geeft. Daarom kunnen objectieve waarden voor hartschade, zoals bij bepaalde bloedwaarden, die tijdens en na behandeling worden verkregen, van grote waarde zijn voor toekomstige bestralingen. Het doel van dit onderzoek is dus om bloedwaarden te bepalen en onderzoeken of er een correlatie is tussen deze bloedwaarden en de gegeven dosis radiotherapie op het hart.

Studiedesign: Wat houdt deelname voor de patiënt in

Bloedafname op eerste en laatste dag van de radiotherapie en 1 maand, 6 maanden, 12 maanden 24 maanden na de laatste dag van radiotherapie. De patiënt zal verder de standaard behandeling ontvangen.
Zie ook de patiënteninformatie voor meer informatie.

Aantal benodigde patiënten:

87