• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers

Patiëntenverenigingen

Print 

Patiëntenverenigingen zijn organisaties die opkomen voor de belangen van patiënten, hun ouders en andere familieleden. Er zijn verenigingen voor mensen met een bepaalde ziekte of handicap en er zijn algemene patiëntenverenigingen. Sommige zijn landelijke georganiseerd met al dan niet een lokale afdeling. Andere verenigingen hebben alleen een regio of provincie als werkgebied.

Taken patiëntenverenigingen

Bij de meeste verenigingen kunt u terecht voor:

  • Voorlichting en informatie: verenigingen geven informatie aan patiënten, hun familie en het algemene publiek over ziektes, handicaps en behandelingsmogelijkheden. Ook verstrekken ze informatie over speciale regelingen die er voor patiënten zijn.
  • Lotgenotencontact: met gespreksgroepen en telefonische opvang bieden patiëntenverenigingen steun en een luisterend oor.
  • Belangenbehartiging: patiëntenverenigingen zorgen ervoor dat overheden en instellingen weten wat de belangen en opvattingen van patiënten zijn. Ze proberen op de besluitvorming zoveel mogelijk invloed uit te oefenen.

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) is een landelijk samenwerkingsverband van patiënten- en consumentenorganisaties. De NPCF wil de positie van patiënten en consumenten in de gezondheidszorg versterken. Door hun krachten te bundelen kunnen de organisaties hun invloed op de gezondheidszorg vergroten. Ze nemen bijvoorbeeld standpunten in over allerlei onderwerpen die met de gezondheidszorg te maken hebben en brengen deze onder de aandacht bij politici, verzekeraars en beroepsorganisaties. Ook geeft de NPCF commentaar op de wet- en regelgeving en vertegenwoordigt zij patiënten in verschillende adviesorganen. De NPCF draagt er zo toe bij dat de zorg steeds meer tegemoet komt aan de behoeften en wensen van patiënten.

Zorgbelang Nederland

Zorgbelang Nederland is de brancheorganisatie van de 21 regionale Zorgbelangorganisaties die elk actief zijn in hun eigen regio. Zij werken aan optimale zorg- en welzijnsvoorzieningen. Ze laten de stem van burgers in de regio horen. Zorgbelang Nederland ondersteunt haar leden hierin door belangenbehartiging richting bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), koepels van zorgaanbieders, verzekeraars en patiënten- en consumentenorganisaties op landelijk niveau.

Adressen

Bent u opzoek naar een patiëntenvereniging, dan kunt u contact opnemen met Patiënteninformatie UMCG: telefoon (050) 361 33 00 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Meer informatie over patiëntenverenigingen vindt u op de internetsite van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie.