• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Centrum voor Acute Zorg

Print 
22 juni 2015

Acute zorg is een van de drie speerpunten van het UMCG, naast oncologie en transplantaties.

Acute zorg is álle niet-geplande zorg, ongeacht of die nu op een verpleegafdeling, op de Spoedeisende Hulp (SEH) of buiten de muren van het ziekenhuis wordt verleend. Daarom ontwikkelen we de komende jaren een ziekenhuisbreed Centrum voor Acute Zorg, vergelijkbaar met het UMCG Comprehensive Cancer Center. Zo’n comprehensive center is een kennisinstituut waar specialistische patiëntenzorg, onderwijs en opleiding en wetenschappelijk onderzoek alle op het hoogste niveau staan. Het centrum wil een voortrekkersrol vervullen in de innovatie en verdere verbetering van de acute zorg.

Fysiek zal het centrum bestaan uit gespecialiseerde voorzieningen, denk aan de SEH, het MMT en speciale operatiekamers, Intensive Care en een opname-afdeling voor acute zorg. Deze faciliteiten worden bij elkaar gevestigd aan de voorzijde van het ziekenhuis.
Het centrum omvat echter meer dan deze zogeheten hotfloor. Het heeft ook een virtuele kant. Dan gaat het om een stelsel van afspraken en gesmeerde logistiek waar alle afdelingen van het ziekenhuis aan deelnemen. Daarmee is expertise van alle specialismen en bijvoorbeeld ook bijzondere diagnostiek en lab-onderzoek onmiddellijk inzetbaar voor acute zorg. Verder worden er vanuit verschillende specialismen bepaalde acute zorgtrajecten ontwikkeld, bijvoorbeeld voor ouderen, voor mensen met acute benauwdheid en voor mensen met sepsis (bloedvergiftiging).

Het tot in de perfectie doorontwikkelen van de zorg in spoedeisende situatie is een bron van innovatie. Het UMCG ontwikkelt daarbij een steeds bredere kijk op acute zorg die een cultuuromslag met zich meebrengt. Snel handelen is uiteraard uiterst belangrijk, maar zeker niet het enige dat telt. Alles wat aan de acute situatie vooraf gaat als wat daarna komt – ontslag uit het ziekenhuis of transitie naar de Intensive Care, een verpleegafdeling of revalidatiecentrum – bepaalt mede de kwaliteit en veiligheid en daarmee het resultaat van de acute zorg voor de patiënt. Dit leidt bijvoorbeeld tot een toenemende nadruk op goede overdracht. Al vergt de overdracht kostbare minuten in een levensbedreigende situatie, toch groeit het inzicht dat dit goed bestede tijd is. Ook wordt bijvoorbeeld de digitale overdracht van ambulances naar SEH verder uitgebouwd.


Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram