• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Tarifering UCP

Print 

Bij het overdragen van patiënten dient op elk moment duidelijk te zijn welke instelling/wie de hoofdbehandelaar is. Dit is ook het geval indien een patiënt een deel van zijn/haar behandeling en/of diagnose bij een andere instelling volgt. In dat geval is er sprake van een hoofdbehandelaar en een  ‘onderaannemer’. Uitsluitend de instelling die de hoofdbehandelaar levert, mag een DBC declareren.
De dienstverlenende instelling/onderaannemer stuurt voor haar dienstverlening een rekening naar de instelling die de hoofdbehandelaar levert. Deze laatste instelling declareert dit vervolgens bij de zorgverzekeraar binnen hun totale DBC voor die patiënt. Dit noemen we onderlinge dienstverlening.

In geval van onderlinge dienstverlening dient eerst een raamovereenkomst afgesloten te worden. Daarna kunnen zorgopdrachten worden afgesloten voor de zorgverlening aan individuele patiënten. U kunt hiervoor contact opnemen met het DBC kantoor van het UCP, telefonisch bereikbaar op 050-3613030.

Indien het UCP de dienstverlenende instelling is, geldt voor de tarifering het volgende:

  • Voor de verpleegdagcategorieën en de zogenoemde ‘overige verrichtingen’ gelden de betreffende NZa-tarieven
  • De tarieven voor behandelminuten worden per instelling in een contract vastgelegd en jaarlijks herzien

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram