• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Richtlijnen antimicrobiële therapie en profylaxe voor volwassenen en kinderen

Print 

​​​​Het UMCG biedt u de “Richtlijnen antimicrobiële therapie en profylaxe voor volwassenen” en de “Richtlijnen antimicrobiële therapie en profylaxe voor kinderen 2012” van het UMCG aan via deze internetpagina. De links naar deze richtlijnen zijn onder aan deze pagina te vinden.

Sinds begin 2014 is de commissie antimicrobiële middelen
(CAM) van start gegaan. Deze commissie is een vervolg op de antibioticum werkgroep die zich jarenlang heeft beziggehouden met het therapeutisch en profylactisch beleid rond antimicrobiële middelen. Voorzitter van de CAM is prof. dr. B. Sinha (arts-microbioloog), vicevoorzitters zijn mw. drs. E. Kloeze (internist-infectioloog) en mw. drs. M.L. Toren-Wielema (ziekenhuisapotheker).

Contact

Drs. M.L. Toren-Wielema
Ziekenhuisapotheker Klinische Farmacie en Farmacologie
Consulent infectieziekten
Contact