• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Richtlijnen antimicrobiële therapie en profylaxe voor volwassenen

Print 

​​​​Het UMCG biedt u de “Richtlijnen antimicrobiële therapie en profylaxe voor volwassenen” van het UMCG aan via deze internetpagina. De link naar deze richtlijn is onder aan deze pagina te vinden. De “Richtlijnen antimicrobiële therapie en profylaxe voor kinderen” zijn beschikbaar via DocPortal binnen het UMCG.​

Sinds begin 2014 is de commissie antimicrobiële middelen
(CAM) van start gegaan. Deze commissie is een vervolg op de antibioticum werkgroep die zich jarenlang heeft beziggehouden met het therapeutisch en profylactisch beleid rond antimicrobiële middelen. Voorzitter van de CAM is prof. dr. B. Sinha (arts-microbioloog), vicevoorzitters zijn mw. drs. E. Kloeze (internist-infectioloog) en mw. drs. M.L. Toren-Wielema (ziekenhuisapotheker).

Contact

Drs. M.L. Toren-Wielema
Ziekenhuisapotheker Klinische Farmacie en Farmacologie
Consulent infectieziekten
Contact

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram