• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

De afdeling Laboratoriumgeneeskunde

Print 

In de afdeling Laboratoriumgeneeskunde​ zijn de laboratoria voor klinisch chemische en immunologische bepalingen ondergebracht. Naast de patiëntendiagnostiek vindt er ook wetenschappelijk onderzoek en onderwijs plaats. De afdeling Laboratoriumgeneeskunde is onderverdeeld in diverse vakinhoudelijke laboratoria, prikpoli’s voor afname van bloed en het inzamelen van urine en enkele op techniek gerichte faciliteiten. Binnen de afdeling werken ongeveer driehonderd medewerkers.
Artsen vragen bepalingen aan voor de diagnostiek of het vervolg van de behandeling van patiënten. Het doel van het uitvoeren van laboratoriumonderzoek is het verkrijgen van objectieve gegevens over de aanwezigheid en de aard van ziekteprocessen.

De Bepalingenwijzer

De afdeling Laboratoriumgeneeskunde verricht bepalingen in patiëntenmateriaal zoals bloed, urine en andere lichaamsvloeistoffen. De bepalingenwijzer biedt zorgprofessionals alle praktische informatie over bepalingen die Laboratoriumgeneeskunde verricht. Voorbeelden zijn referentiewaarden, de wijze van aanvragen en inzenden, contactpersonen, enzovoort.
Ook andere laboratoria maken gebruik van de dienstverlening van de afdeling Laboratoriumgeneeskunde van het UMCG. Het gaat hierbij vooral om het aanvragen van bepalingen, die ze zelf niet verrichten. De bepalingenwijzer geeft bij iedere bepaling aan wie de contactpersonen zijn. De sectiemanager en klinisch chemicus kunnen aangeven hoe u de betreffende bepaling kunt aanvragen en inzenden.

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram