• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Project computergestuurde glucoseregulatie bij ernstig zieke patiënten (GRIP)

Print 

Sinds enkele jaren geniet glucoseregulatie grote belangstelling in de intensive care geneeskunde in het algemeen en de chirurgische intensive care in het bijzonder. Het uitvoeren van een veilige, sluitende glucosecontrole kost echter veel inspanning. Een computergestuurd besluitvormingssysteem kan hier uitkomst bieden. In het UMCG is daarom het computerprogramma "GRIP" (glucose regulatie IC patiënten) ontwikkeld. Dit programma assisteert op een objectieve, voorspelbare manier bij de glucoseregulatie, met minimale tussenkomst van artsen. Hierdoor wordt glucoseregulatie veilig en efficiënt gerealiseerd.

Samenvatting van het belang van glucose regulatie

Op het moment dat mensen zeer ziek zijn functioneren verschillende mechanismen in het lichaam onvoldoende, waardoor het interne milieu niet meer constant blijft. Onder andere het suikergehalte in het bloed stijgt vaak, soms tot zeer hoge waarden. Dit wordt hyperglykemie genoemd. Een grote studie uit België, gepubliceerd in 2001, toonde aan dat het behandelen van deze stijging van het suikergehalte een erg positief effect kan hebben op prognose van patiënten op een intensive care (IC). Het verlagen van glucose in het bloed gebeurt door het toedienen van insuline. Hierdoor loopt de patiënt het risico op te lage bloedsuikerspiegels (hypoglykemie). Dit kan op korte termijn gevaarlijk zijn en kan tot hersendood leiden. Goede regulatie van bloedglucose bestaat daarom niet alleen uit een goede dosering insuline, maar vooral ook uit een zorgvuldige monitoring van het suikergehalte. Hierbij is een risico-inschatting per patiënt essentieel. Sommige patiënten hebben geen insuline nodig en hebben aan twee glucosemetingen per dag genoeg. Anderen zijn zeer instabiel en worden in extreme gevallen elk uur gecontroleerd. Mathijs Vogelzang heeft in samenwerking met Maarten Nijsten en Felix Zijlstra het GRIP-programma ontwikkeld.

Ontwikkeling van GRIP

Medio 2002 is begonnen met de ontwikkeling van wat later GRIP is geworden. In 2004 was het programma gereed voor implementatie op de chirurgische IC. De adviezen van GRIP worden gegeven door een algoritme dat gestoeld is op een zorgvuldige analyse van gegevens uit de literatuur en op twaalf jaargangen eigen patiënten van de chirurgische IC. Tijdens het proefdraaien van GRIP werden zijn adviezen niet opgevolgd, maar wel geëvalueerd. Eind 2004 is GRIP daadwerkelijk ingevoerd op de chirurgische IC. Medio 2005 is een verbeterde versie uitgerold, en in december 2005 is GRIP geïmplementeerd op de thorax IC. Eind 2005 is het eerste wetenschappelijke artikel over GRIP gepubliceerd. U kunt dit artikel opvragen via de link onder aan deze pagina.

Evaluatie van GRIP

Zoals deels gepresenteerd in het wetenschappelijke artikel, heeft GRIP tot een belangrijke verbetering in de glucoseregulatie geleid. Met slechts een beperkt aantal extra glucosebepalingen per dag is het gemiddelde glucose van IC patiënten duidelijk gedaald, en bovendien veel constanter dan voorheen. De kans op gevaarlijke uitschieters is daarmee gereduceerd. Uit de evaluatie is bovendien gebleken dat de verpleegkundigen GRIP gebruiksvriendelijk vonden en minder vaak een arts hoefden te raadplegen.

GRIP open source

De ontwikkeling van GRIP wordt voortgezet als open source project. Dit wil zeggen dat GRIP vrijelijk gebruikt en aangepast kan worden.

Disclaimer

Aangezien het een open source project betreft, kan het UMCG geen gebruikers-ondersteuning geven voor GRIP. Intensive cares die GRIP implementeren zijn zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilige implementatie van zowel het programma zelf, als de infrastructuur er omheen. Voor het gebruik van GRIP gelden de voorwaarden zoals verwoord in de GNU General Public License. U kunt de officiële Engelse tekst en een niet officiële Nederlandse vertaling downloaden via de links onder aan deze pagina.

De GRIP-software en nadere informatie over het implementeren van GRIP zijn te vinden op de open source projectpage. U vindt deze pagina via een link onder aan deze pagina.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen met de ontwikkelaars van GRIP.

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram