• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Neuro-endocriene Tumoren

Print 
Zoek op alfabet in verwijsgids
Trefwoord verwijsgids
     

​​ 

 

Voor wie 
Patiënten met (verdenking op) Neuro endocriene Tumor
​Contactpersonen
Dr. A.M.E. Walenkamp, internist oncoloog/voorzitter tumorwerkgroep
H. van Essen, verpleegkundig consulent afdeling Medische Oncologie/casemanager
Telefoon contactpersonen

​Dr. A.M.E. Walenkamp: (050) 361 61 61 en vragen naar nummer 69366             

H. van Essen: (050) 361 61 61 en vragen naar nummer 69382.

​E-mail contactpersonen
Contact  Contact
Tijdstip MDO

​Wekelijks op vrijdag, 13.30 uur - tot 14.30 uur

Verwijzing van uw patiënt naar het UMCG (verwijsprocedure)
 U kunt verwijzen naar de Medische Oncologie of naar de Gastro-intestinale Oncologie of naar de Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie (HPB).

Bij verwijzing Medische oncologie : verwijsbrief,  PET-, MRI-, CT beelden + verslag,  OK-verslag(en), PA-uitslagen, labuitslagen, overige beelden+ uitslagen, indien aanwezig MDO-verslag, scopieverslagen. Gegevens verzenden naar Polikliniek Medische Oncologie, huispostcode DA 10, postbus 30.001, 9700 RB, Groningen of per fax 050-3618051.

Bij verwijzing naar Gastro Intestinale Oncologie: verwijsbrief,  PET-, MRI-, CT beelden + verslag,  OK-verslag(en), PA-uitslagen, labuitslagen, overige beelden+ uitslagen, indien aanwezig MDO-verslag, scopieverslagen. Gegevens verzenden naar Polikliniek Bureau Oncologie 2, huispostcode BA 14, postbus 30.001, 9700 RB, Groningen of per fax 050-3613023.

Bij verwijzing naar de HPB chirurgie het volgende meesturen: verwijsbrief, CT-abdomen (recent en indien aanwezig eerder), CT-thorax (recent+eerder), ERCP of MRCP (recent+eerder), PET-,MRI-beelden
+verslag, labuitslagen, OK verslagen, PA-uitslagen, indien aanwezig MDO-verslag. Gegevens verzenden naar: Polikliniek Bureau Oncologie 2, huispostcode BA 14, postbus 30.001, 9700 RB, Groningen.

Zie aanvullende informatie bij Hepato-Pancreato-Biliaire Chirurgie.

Aanmelden van uw patiënt alleen voor collegiaal consult (=consultprocedure)
Voor een collegiaal consult graag bellen met (050) 361 61 61 en vragen naar de consultenpieper van de medische oncologie 68569.
Aanmelden van uw patiënt voor MDO
(= MDO procedure)
Een patiënt wordt altijd via het poortspecialisme in het MDO gepresenteerd.
Samenstelling werkgroep
Zie samenstelling werkgroep NET
Website
Zie webpagina UMCG Cancer Center werkgroep NET.
Overige informatie van de afdeling Medische Oncologie is te vinden op www.medischeoncologiegroningen.nl