• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Chronotherapie (UCP)

Print 
Zoek op alfabet in verwijsgids
Trefwoord verwijsgids
     

​​​​​

​ 

 

Voor wie 
Depressieve episode, zonder psychotische of gemengde kenmerken, in het kader van een depressieve stoornis of bipolaire stoornis.
Bezoekadres
UCP, noordzijde UMCG-terrein, ingang 32
Postadres

Universitair Centrum Psychiatrie
t.a.v. De Balie
HPC CC30
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Telefonische bereikbaarheid
 

Patiënten en verwijzers

(050) 361 45 47
ma - vrij 8.30 - 16.30 uur

Collegiaal overleg

(050) 361 09 30 / 361 23 09 voor consultatie en advies over niet in behandeling zijnde patiënten
Woe 9.00 - 9.30 (Drs.  B.C.M. Haarman)
Fax
(050) 361 90 49
Wie kan verwijzen
Verwijzing kan plaatsvinden door de huisarts of psychiater.

Verwijzers uit andere diciplines moeten hun verwijzing via de huisarts laten verlopen.
Verwijsprocedure
Huisarts stuurt fax of brief, of verwijst digitaal via Zorgdomein.
Verwijst u vanuit de specialistische GGZ? Stuur dan behalve de brief of fax ook het ingevulde ‘Aanmeldformulier externe verwijzers’ mee. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.
Bijzonderheden

Chronotherapie bestaat uit een opname van 2 weken, waarin  3 slaapdeprivatienachten, afgewisseld met een herstelnacht, dagelijks lichttherapie  en psycho-educatie plaatsvinden, met aandacht voor  de invloed van slaap en dag-nacht structuur op de stemming.

Voor meer informatie zie: http://www.psychiatrie.umcg.nl

Afdelingshoofd
Prof. dr. R.A. Schoevers, psychiater, hoofd behandelzaken a.i. Stemmings- en Angststoornissen
Aan de afdeling verbonden professionals

Psychiater

Drs. B.C.M. Haarman

Klinisch psycholoog 

Dr. Y. Meesters