• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Polikliniek afdeling algemene Psychiatrie (UCP)

Print 
Zoek op alfabet in verwijsgids
Trefwoord verwijsgids
     

 

 

Voor wie
Mensen van 18 jaar en ouder met een Specialistische GGZ-zorgvraag
Bezoekadres
UCP, noordzijde UMCG-terrein
Ingang 32
Postadres

Universitair Centrum Psychiatrie
t.a.v. De Balie
HPC CC30
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Telefonische bereikbaarheid
 

Patiënten

(050) 361 88 80 voor algemene informatie
ma - vrij 8.00 - 17.00 uur 

Verwijzers

(050) 361 88 80
ma - vrij 8.00 - 17.00 uur 

Wijzigen afspraak

(050) 361 20 08
ma - vrij 8.00- 16.30 uur 

Collegiaal overleg

(050) 361 88 80 voor consultatie en advies over niet in behandeling zijnde patiënten
ma - vrij 8.00 - 17.00 uur 
(050) 361 98 57 voor consultatie en advies over in behandeling zijnde patiënten
Fax
(050) 361 90 49
Wie kan verwijzen

Verwijzing kan altijd plaatsvinden door de huisarts of psychiater.

Verwijzers uit andere disciplines moeten hun verwijzing via de huisarts laten verlopen.

Verwijsprocedure

Regulier

Huisarts stuurt fax of brief, of verwijst digitaal via Zorgdomein.
Verwijst u vanuit de specialistische GGZ? Stuur dan behalve de brief of fax ook het ingevulde ‘Aanmeldformulier externe verwijzers’ mee. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

Semi-Spoed

Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan bij De Balie, of verwijst digitaal via Zorgdomein
Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen

Spoed

Verwijzer meldt telefonisch aan bij De Balie
Patiënt wordt telefonisch opgeroepen
Bijzonderheden

Het betreft een poliklinisch team dat ook patiënten in de thuissituatie kan begeleiden
Patiënt vult voorafgaand aan de 1e afspraak via internet thuis vragenlijsten in (die bedoeld zijn om een beeld te verkrijgen van de klachten, levensgeschiedenis, etc.).

Voor meer informatie zie
https://www.psychiatrie.umcg.nl

Hoofd polikliniek
Drs. E.H. Horwitz
Team 1
ADHD en Ontwikkelingsstoornissen

Mw.drs. A. van Lammeren
Drs. D. Oppedijk

Team 2
Depressies
Drs. L.J. Kalverdijk
Team 3
Algemeen en ASS
Drs. E.H. Horwitz
Drs. J. Pronk
Team 4
Angst en Dwang
Mw. dr. K.L. Ho Pian
Drs. H.J.J. Schuch
Team 5
Somatoforme stoornissen
Mw. drs. J. Gol