• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Ouderenpsychiatrie (UCP)

Print 
Zoek op alfabet in verwijsgids
Trefwoord verwijsgids
     
​​

​​​​​​Voor wie

Mensen van 60 jaar en ouder met een specialistische GGZ-zorgvraag. Er zijn geen verwijsredenen bij voorbaat uitgesloten.

Ons speerpunt betreft affectieve stoornissen (depressie, angst, onverklaarde lichamelijke klachten), zowel in zuivere vorm als met comorbide persoonlijkheidsproblematiek, verslaving en/of lichamelijke ziekten.

Bezoekadres

Universitair Centrum Psychiatrie, noordzijde UMCG-terrein

Ingang 32

Postadres

Universitair Centrum Psychiatrie
t.a.v. Aanmeldservice UCP
HPC CC30
Postbus 30.001
9700 RB  Groningen

Telefonische bereikbaarheid
 

 Patiënten

(050) 361 08 92 voor algemene informatie en (poli)klinische patiënten

(050) 361 56 99 voor patiënten in deeltijdbehandeling

ma – vrij 8.00 – 16.30 uur

 Verwijzers

(050) 361 08 92
ma – vrij 8.00 – 16.30 uur

Wijzigen afspraak

(050) 361 08 92
ma – vrij 8.00 – 16.30 uur

Collegiaal overleg

(050) 361 08 92 voor consultatie en advies over in behandeling zijnde patiënten en voorbespreking eventuele verwijzingen naar de ouderenpsychiatrie.
Fax
(050) 361 90 49
Wie kan verwijzen

Verwijzing kan altijd plaatsvinden door de huisarts of psychiater.

Verwijzers uit andere disciplines moeten hun verwijzing via de huisarts laten verlopen.

Verwijsprocedure
 

 Regulier

Huisarts stuurt fax of brief, of verwijst digitaal via Zorgdomein.
Verwijst u vanuit de specialistische GGZ? Stuur dan behalve de brief of fax ook het ingevulde ‘Aanmeldformulier externe verwijzers’ mee. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

 Semi-spoed

Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP (050 361 88 80), of verwijst digitaal via Zorgdomein.
Patiënt krijgt een uitnodigingsbrief met afspraak thuis of wordt telefonisch opgeroepen

 Spoed

Verwijzer meldt telefonisch aan bij Aanmeldservice UCP (050 361 88 80).
Wanneer specifiek advies van of voorbespreking met een ouderenpsychiater gewenst is, belt u met het secretariaat ouderenpsychiatrie (050 361 08 92) die u doorverbindt met de ‘ouderenpsychiater van de dag’.
Patiënt wordt telefonisch opgeroepen.

Bijzon​​derheden

Het zorgprogramma ouderenpsychiatrie betreft zowel een poliklinisch team, tweedaagse deeltijdbehandeling en een klinische afdeling. Wij werken nauw samen met het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde en de afdeling Neurologie bij comorbide lichamelijke ziekten en/of cognitieve stoornissen.

Standaard worden twee afspraken ingepland; één bij de ouderenpsychiater (of psychiater i.o.) en één bij een psychologisch medewerker voor verfijning diagnostiek.

Voor meer informatie zie: www.umcg.nl

Afdelingshoofd
​​Prof. dr. R.C. Oude Voshaar
Aan de afdeling verbon​​den professionals

Disciplines

Psychiaters, arts-assistenten, klinisch psycholoog, GZ-psychologen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, ambulant verpleegkundigen, trajectbegeleiders, maatschappelijk werker