• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kinderrevalidatie (Revalidatie)

Print 
Zoek op alfabet in verwijsgids
Trefwoord verwijsgids
     

​ 

 

Voor wie 
Kinderen van 0-18 jaar met: spasticiteit (zoals bij Cerebrale Parese), bewegingsstoornissen, spina bifida, neuromusculaire aandoeningen, hersenletsel, coördinatieproblemen (DCD), jongeren met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat, reuma, congenitale afwijkingen extremiteiten, bredere ontwikkelingsproblemen en kinderen met een oncologische aandoening.
Bezoekadres

Beatrixoord Dilgtweg 5, Haren

Polikliniek Vorm en Beweging, Fonteinstraat 5, Groningen

Postadres

UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord afdeling Kinderrevalidatie
HPC: CD35
Postbus 30.002
9750 RA Haren

UMCG kinderrevalidatie-cenrum voor revalidatie locatie Groningen
HPC: CB40
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Telefonische bereikbaarheid
 

Patiënten

Haren:
(050) 361 79 99
ma-vrij 8.30-12.30 uur en 13.00-16.30 uur

Groningen:
(050) 361 14 84
ma-vrij 8.00-16.30 uur

Verwijzers

Haren:
(050) 361 79 99
ma-vrij 8.30-12.30 uur en 13.00-16.30 uur


Groningen:
(050) 361 23 73
ma-vrij 8.00-16.30 uur

Wijzigen afspraak

Haren:
(050) 361 76 95
ma-vrij 8.30-12.30 uur en 13.00-16.30 uur

Groningen:
(050) 361 14 84
ma-vrij 8.00-17.00 uur

Collegiaal overleg

Haren:
(050) 361 79 99
ma-vrij 8.30-12.30 uur en 13.00-16.30 uur


Groningen:
(050) 361 23 73
ma-vrij 8.00-16.30 uur

Fax

Haren:
(050) 361 81 51

Groningen:
(050) 361 92 51

Wie kan verwijzen
Huisarts, specialist
Verwijsprocedure

Regulier

Verwijzer verwijst via Zorgdomein of stuurt fax of brief.
Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.

Semi-Spoed

In overleg met de revalidatiearts

Spoed

N.v.t.
Bijzonderheden
Behandelteam: revalidatieartsen, psychologen, ergotherapeuten, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, pedagogisch medewerkers, muziektherapeut en maatschappelijk werkers.
Hoofd polikliniek
N.v.t.
Afdelingshoofd
Prof. dr. J.H.B. Geertzen
Aan de afdeling verbonden professionals

Revalidatiearts 

Haren:
Drs. M. Helmus
Drs. J. van Hoorn 

Groningen:
Drs. A. Elema
Dr. C.G.B. Maathuis (consulent externe spreekuren Kinderdag centra, Kentalis, ViSIO etc.)