• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Diabetesrevalidatie (Revalidatie)

Print 
Zoek op alfabet in verwijsgids
Trefwoord verwijsgids
     

Voor wie 
Mensen met diabetes die, ondanks intensieve zorg en behandeling binnen hun eigen ziekenhuissetting of in de eerste lijn, complexe diabetesproblemen blijven ervaren en/of de ziekte niet kunnen managen in hun dagelijks leven. En mensen met Obesitas en Diabetes Mellitus  met hulpvragen om af te vallen, insulineresistentie te doorbreken en een gezonde leefstijl op te bouwen.
Bezoekadres
Beatrixoord, Dilgtweg 5, Haren
Postadres

UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord
Diabetesteam
HPC CD 33
Postbus 30.002
9750 RA Haren

Telefonische bereikbaarheid
 

Patiënten

(050) 361 79 99
ma - vrij 8.30 - 17.00 uur

Verwijzers

(050) 361 79 99
ma - vrij 8.30 - 17.00 uur

Wijzigen afspraak

(050) 361 76 95
ma - vrij 8.30 - 17.00 uur

Collegiaal overleg

(050) 361 79 99
ma - vrij 8.30 - 17.00 uur
Fax
(050) 361 81 55
Wie kan verwijzen
Huisarts, specialist, bedrijfsarts
Verwijsprocedure

Regulier

Verwijzer stuurt fax of brief.
Patiënt krijgt  een uitnodigingsbrief voor de intakes met afspraak thuis. In het multidisciplinaire team wordt na de intake een behandelvoorstel besproken en met de patiënt afgestemd.

Semi-Spoed

N.v.t.

Spoed

N.v.t.
Bijzonderheden

Het diabetesteam biedt verschillende behandelmodules voor zowel klinische als poliklinische revalidatie voor mensen met Diabetes Mellitus type 1 of type 2 en aan mensen met Obesitas en Diabetes mellitus.

Klinisch:
Observatieperiode van maximaal drie weken met als doel het samen met de patiënt in kaart brengen van de aanwezige knelpunten t.a.v. diabetes. Na opname volgt poliklinische behandeling (groep en/of individueel).

Poliklinisch:
De poliklinische behandeling is een groepsbehandeling die is opgebouwd uit een Basismodule en één of meerdere vervolgmodules. In het programma komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals:

 • theorie over diabetes in alle facetten;
 • zelfcontrole en zelfregulatie;
 • voeding;
 • dagbesteding; 
 • sport en bewegen; 
 • omgaan met diabetes;
 • acceptatie en verwerking;
 • ontspanning en inspanning;
 • omgaan met stress;
 • communicatie en assertiviteit;
 • diabetes en sociale relaties: partner, gezin en werk.

In de modules is de basis: het aanleren van Zelfmanagement en wordt gewerkt met een Oplossingsgerichte methodiek en met Motivational Interviewing.
Ook wordt er een Voetmodule ( gericht op preventieve zorg, door middel van educatie en bewustwording), een Gewichtsreductiemodule en een Hypo- Bewust module( in voor- en najaar)aangeboden. Deze laatste module gaat vergezeld van een E Health omgeving.

In het Diabetesrevalidatieteam werken de volgende disciplines: arts, diabetesverpleegkundig consulent, maatschappelijk werker, psycholoog, diëtist, fysiotherapeut, bewegingsagoog. Indien nodig kan er naar activiteitentherapie, beeldende therapie en Team Arbeid verwezen worden.

Hoofd polikliniek
N.v.t.
Afdelingshoofd
N.v.t.
Aan de afdeling verbonden professionals

Hoofdbehandelaar 

 Prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel