• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Depressie

Print 
Zoek op alfabet in verwijsgids
Trefwoord verwijsgids
     

​​​​​

Voor wie​​ 
Second opinions

Patiënten met een depressie die tenminste 2 behandelingen (medicamenteus en/of psychotherapeutisch) uit de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie hebben gehad en die daarmee onvoldoende of niet zijn hersteld.

Depressies die atypisch verlopen of (diagnostisch) gecompliceerd worden door (somatische en/of psychiatrische) comorbiditeit

Uiteraard is het mogelijk om telefonisch te overleggen over een eventuele wijziging of voor advies.

Bezoekadres
UCP, noordzijde UMCG-terrein
ingang 32
Postadres

Universitair Centrum Psychiatrie
t.a.v. De Balie
HPC CC30
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Telefonische bereikbaarheid

Patiënten

(050) 361 88 80 voor algemene informatie
ma - vrij 8.00 - 17.00 uur

Verwijzers

(050) 361 88 80
ma - vrij 8.00 - 17.00 uur

Wijzigen afspraak

(050) 361 09 30
ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

Collegiaal overleg

(050) 361 88 80 voor consultatie en advies over niet in behandeling zijnde patiënten. Bereikbaar: ma - vrij 8.00 - 17.00 uur

(050) 361 09 30 voor consultatie en advies over in behandeling zijnde patiënten. Bereikbaar ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

Fax

(050) 361 90 49

Wie kan verwijzen

Verwijzing kan plaatsvinden door de huisarts of psychiater.

Verwijzers uit andere disciplines moeten hun verwijzing via de huisarts (of bij voorkeur ook in afstemming met) laten verlopen.

Verwijsprocedure

Regulier en second opinion

Verwijzer stuurt verwijsbrief per fax of brief. Huisartsen bij voorkeur via Zorgdomein.

Bij verwijzingen door andere GGZ-instellingen moet behalve de verwijsbrief ook het verwijsformulier worden ingevuld.
Belangrijk: Stuur relevante informatie over de voorgeschiedenis (in overleg met de patiënt) mee.

Patiënt krijgt brief met informatie over eerste afspraak thuisgestuurd.

Semi-Spoed

Verwijzer stuurt fax of meldt telefonisch aan bij De Balie.
Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuisgestuurd of wordt telefonisch opgeroepen.

Spoed

Verwijzer meldt telefonisch aan bij De Balie.
Patiënt wordt telefonisch opgeroepen.

Bijzonderheden

Patiënten kunnen worden verwezen naar de polikliniek Depressie voor een second opinion of voor behandeling. Let op: de polikliniek Depressie kan een behandeling niet altijd doen of overnemen. Dit om de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk te benutten voor diagnostiek en advisering.

Bij zowel een second opinion als verwijzingen voor behandeling wordt na de diagnostiek een behandeladvies geformuleerd en met de patiënt en de verwijzer besproken hoe en waar dit advies gerealiseerd kan worden.

Behandeling op de polikliniek Depressie vindt plaats conform de Multidisciplinaire Richtlijn Depressie en kan bestaan uit een medicamenteuze vervolgstap, psychologische behandeling of een combinatie van beide. Uiteraard is er aandacht voor voorlichting (psycho-educatie) voor patiënten en naasten.

Patiënten kunnen ook verwezen worden voor chronobiologische interventies. Op indicatie kunnen patiënten meedoen aan vaktherapeutische interventies (running, PMT, beeldende therapie en trajectbegeleiding).

De polikliniek heeft een nazorgprogramma, gericht op recidiefpreventie. Verder vindt wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen plaats op de polikliniek. Deelname hieraan is op basis van vrijwilligheid en een informed consent.

Meer informatie:

Afdelingshoofd
Prof. dr. R.A. Schoevers
Hoofd polikliniek
Mw. dr. M.K. de Boer
​Hoofd behandelzaken
​Dr. B.C.M. Haarman, psychiater, hoofd behandelzaken Stemmings- en Angststoornissen
Aan de afdeling verbonden professionals

Psychiaters 

Mw. dr. M.K. de Boer
Mw. dr. M.J. Eldering
Drs. L.J. Kalverdijk
Prof. dr. R.A. Schoevers

Drs. W.H. Winthorst

GZ-psychologen

Drs. C.P. Geertsema
Drs. I.H. Koopmans
Drs. A.H. Oosterveld

Verpleegkundig specialisten 

J.G. Warning MANP
Mw. M. Westra MANP