• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Audiologisch centrum

Print 
Zoek op alfabet in verwijsgids
Trefwoord verwijsgids
     

​  

 
Voor wie
Patiënten met klachten op het gebied van gehoor, spraak en taal
Bezoekadres
Polikliniek KNO, Fonteinstraat 1
Postadres
Polikliniek KNO
HPC BB20
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefonische bereikbaarheid

Patiënten en verwijzers

(050) 361 27 00
ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

Collegiaal overleg

Zie onder 'bijzonderheden' voor de contactpersonen van de desbetreffende spreekuren
Fax
(050) 361 17 92
Wie kan verwijzen
Huisarts, specialist, verpleeghuisarts, bedrijfsarts, consulatiebureau-arts
Verwijsprocedure

Regulier

Verwijzer stuurt fax of brief, ook digitaal via ZorgDomein.
Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.
Bijzonderheden
​CI-team​Doelgroep: Patiënten met, of die in aanmerking komen voor, een Cochleair Implantaat.
Contactpersoon: Mw. G. Boven, secretariaat Cochleair Implantatieteam Noord Nederland, tel. (050) 361 13 92, fax (050) 361 17 92, sms 06 105 76 115
e-mail Contact
​CSK-kind spreekuur
​Voor kinderen met een mogelijk verminderd gehoor en/of een achterblijvende spraak/taalontwikkeling.
In dit multidisciplinaire spreekuur vinden KNO-onderzoek en gehooronderzoek plaats, wordt het niveau van de spraak/taalontwikkeling geobjectiveerd en geplaatst binnen de observatiegegeens van de algehele ontwikkeling. O.b.v. deze onderzoeksbevindingen wordt de onderliggende oorzaak van de gehoor- en/of spraaktaalproblemen vastgesteld en kan een passende behandeling of begeleiding worden ingezet.
Contactpersoon: mw. dr. A.L. Keegtra, consulent CSK, tel. (050) 361 33 42
​Laryngologiespreekuur​Voor patiënten met stemklachten
Contactpersoon: via algemeen nummer KNO, tel. (050) 361 27 00
​Hoortoestelspreekuur​Voor volwassen patiënten, jonger dan 67 jaar, met een verminderd gehoor voor wie hoortoestelaanpassing geïndiceerd lijkt. In dit spreekuur vinden KNO- en gehooronderzoek plaats.
Contactpersoon: dienstdoend Audioloog, via algemeen nummer KNO, tel. (050) 361 27 00.
​Schisisteam​Voor (ouders/verzorgers van) patiënten met een schisis.
Contactpresoon: Mw. F. Vegter-Wildeboer, secretaresse schisisteam, tel. (050) 361 32 52
​Tinnitus-spreekuur​Voor patiënten met ernstig oorsuizen en persisterende last, die eerder door een KNO-arts werden onderzocht.
Contactpersoon: mw. dr. R.A. Arnold, consulent tinnitus, tel. (050) 361 27 02​
Hoofd UACG
Mw. drs. J.H. Pape

Klinisch-fysicus/Audioloog

Prof. dr. P. van Dijk
Dr. ir. E. de Kleine
Ir. A. Maat
Ir. S.W.J. Ubbink
Mw. dr. J.E.C. Wiersinga-Post

Orthopedagoog / Orthopedagoog-generalist

Mw. dr. F.W. Coster
Mw. J. Duursema-Elting, MSc
Mw. dr. A.L. Keegstra

Psycholoog

Mw. dr. R.A. Arnold
 

 

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram