• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Depressie/Deeltijdbehandeling (1-daagse)

Print 
Zoek op alfabet in verwijsgids
Trefwoord verwijsgids
     
​​

​​​​

Voor wie 
​​Patiënten uit de noordelijke provincies met een dysthyme stoornis of een depressieve stoornis als primaire diagnose, waarbij er sprake is van een chronisch verloop (> 2 jaar depressieve klachten) of waarbij sprake is van recidiverende depressies. In de DSM-V valt dit onder de persisterende depressieve stoornissen. In de voorgeschiedenis zijn er combinatiebehandelingen (medicatie en psychotherapie)  ingezet welke onvoldoende resultaat hadden.​
Bezoeka​dre​​​s
UCP, noordzijde UMCG-terrein, ingang 32
Postadres

Universitair Centrum Psychiatrie
t.a.v. De Balie
HPC CC30
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

​Fax​(050) 361 90 49
Telefonische bereikbaarheid
 

Patiënten en verwijzers

(050) 361 45 47
ma - vrij 8.30 - 16.30 uur
 Wie kan verwijzen

Verwijzing kan altijd plaatsvinden door de huisarts of psychiater.

Verwijzers uit andere disciplines moeten hun verwijzing via de huisarts laten verlopen.

 Verwijsprocedure
Huisarts stuurt fax of brief, of verwijst digitaal via Zorgdomein.
Verwijst u vanuit de specialistische GGZ? Stuur dan behalve de brief of fax ook het ingevulde ‘Aanmeldformulier externe verwijzers’ mee. Patiënt krijgt uitnodigingsbrief met afspraak thuis.
 Bijzonderheden

De Deeltijdbehandeling Depressie (1-daagse) omvat twee groepen, waarvan de ene op dinsdag en de andere op vrijdag de behandeling volgt. Deze groepstherapie verloopt volgens de richtlijnen van CBASP (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy). Daarnaast wordt psychomotore therapie gegeven. Het programma duurt 24 weken. Vervolgens wordt er minimaal een half jaar nazorg geboden.

Voor meer informatie zie http://www.psychiatrie.umcg.nl

 Afdelingshoofd
Mw. dr. M.J. Eldering
 Aan de afdeling verbonden professionals
 
Psychiater
Mw. dr. M.J. Eldering

 GZ-psycholoog

Mw. drs. A.H. Oosterveld

Verpleegkundige, cognitief therapeutisch werker

Mw. J. de Jong-van der Velde