• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Communicatieve Stoornissen

Print 
15 februari 2012

Kinderen die problemen hebben met horen, spreken en/of begrijpen van taal kunnen binnen het UMCG terecht op het tweewekelijkse, multidisciplinaire CSK (Communicatieve Stoornissen KNO) kindspreekuur. Dit spreekuur vindt plaats binnen het Universitair Audiologisch Centrum, onderdeel van de afdeling KNO heelkunde.

Op één ochtend wordt het kind onderzocht door de logopedist, akoepedist, audioloog, orthopedagoog/spraakpatholoog en de KNO-arts. Op grond van de uitkomsten van de diverse onderzoeken formuleert het CSK-team een diagnose en een advies. Dit wordt met de ouders besproken tijdens een afsluitend gesprek op de ochtend van het consult. De wachttijd voor het spreekuur bedraagt momenteel 1 – 4 weken. Huisartsen kunnen elektronisch verwijzen via ZorgDomein, per fax of schriftelijk.

Adresgegevens:

UMCG, afdeling KNO

Hanzeplein 1

9700 RB

Fax: 050-3611792

De pas vernieuwde folder van het CSK kindspreekuur wordt u binnenkort toegezonden. Mocht u vragen hebben over signalering, verwijzing en werkwijze van het CSK kindspreekuur, dan kunt u contact opnemen met de consulent/ coördinator KNO/ CSK, telefoonnummer 050 3613342.