• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Perinatale sterfte

Print 
 

Perinatale sterfte heeft veel gevolgen voor zowel de familie van de overleden baby als voor de betrokken zorgverleners. De afdeling Obstetrie van het UMCG werkt in het IMPACT-project aan de ondersteuning van zorgverleners in het gehele noorden bij het opzetten van perinatale auditbesprekingen. Het streven is om na elk sterftegeval met de verloskundige en kindergeneeskundige zorgverleners waaronder ook huisartsen, op locatie een evaluatie te organiseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectcoördinator Mariet van Diem via telefoon (050) 361 30 01.

In de meeste Verloskundige Samenwerkingsverbanden bestaat al een vorm van lokale Perinatale Audit. Deze besprekingen, waaraan vaak ook zorgverleners uit de eerste lijn deelnemen, vinden plaats in ziekenhuizen. Landelijk vooronderzoek heeft laten zien dat deze besprekingen meer opleveren naarmate ze gestructureerder en met meer partijen plaatsvinden. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de factoren die een rol spelen bij perinatale sterfte, wat moet leiden tot verbeteringen in de zorg rond zwangerschap en bevalling en voor de pasgeborene. Het IMPACT-project kan u ondersteunen bij het structureren en uitbreiden van bestaande besprekingen. In regio’s waar perinatale auditbesprekingen nog niet gebruikelijk zijn, helpt het projectteam graag bij het opzetten ervan.

IMPACT staat voor Implementation of structural feedback by means of Perinatal Audit to Caregivers in cases of perinatal mortality in the northern region of The Netherlands. Het project sluit aan bij de Landelijke Perinatale Audit Studie (LPAS). Hierin zijn de methoden voor het opzetten van Perinatale Audit ontwikkeld. Eén van de belangrijke adviezen uit de LPAS was om ook op lokaal niveau perinatale auditbesprekingen te organiseren.