• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoeken uit het UMCG, verzoek om patiënten te verwijzen

Print 
05 september 2019

​​​Psilocybine en ketamine als behandeling tegen hardnekkige depressie​

In Nederland krijgt bijna één op de vijf volwassenen ooit in het leven te maken met een depressie. Bij ongeveer 30% van deze mensen heeft reguliere behandeling geen of onvoldoe​nde effect op de stemming. Er is dan ook grote behoefte aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden. 

Eerdere studies wijzen erop dat psilocybine en ketamine kunnen helpen in de behandeling tegen depressie. Om dit goed te kunnen onderzoeken zijn we op zoek naar patiënten met een hardnekkige depressie die willen deelnemen aan onze studies. Onderzoek naar de behandeling van depressie is niet mogelijk zonder deelnemers. 

Wilt u daarom aan onze studies denken als u een patiënt heeft met een hardnekkige depressie? 

Patiënten die in aanmerking komen: 

  • Mannen en vrouwen 
  • 18 jaar en ouder 
  • Matig tot ernstige depressie 
  • Onvoldoende respons op antidepressiva 

Heeft u een patiënt die mogelijk in aanmerking komt en wilt u met ons overleggen? Of wilt u meer informatie over de studies? Neem graag contact met ons op: 

Telefoon: 06 25 65 07 10 of (050) 361 09 30
Email: Contact of Contact ​
Maartje Hofman, coördinator 
Sanne Smith, arts-onderzoeker 
Maurice Vischjager, verpleegkundig onderzoeker

Voor meer informatie: 
www.psilocybinestudie.umcg.nl​
www.ketaminestudie.umcg.nl

​Behandeling van ernstig vesiculeus handeczeem met alitretinoïne versus ciclosporine

​De afdeling Dermatologie is Expertisecentrum voor Contacteczeem, arbeidsdermatologie en constitutioneel eczeem.

Handeczeem is de meest voorkomende huidaandoening aan de handen. Deze inflammatoire huidaandoening is vaak chronisch en leidt tot een significante afname in kwaliteit van leven. Een substantieel deel van de handeczeem patiënt heeft hierbij niet genoeg aan behandeling met topicale therapie.

Op dit moment loopt er op de afdeling Dermatologie van het UMCG een ZonMw gerandomiseerde studie naar de behandeling van ernstig vesiculeus handeczeem met alitretinoïne versus ciclosporine. Wij zijn nog hard op zoek naar deelnemers en graag zouden wij om uw hulp vragen om eventueel geschikte patiënten door te verwijzen naar het UMCG.

Deze studie is nodig omdat op dit moment alleen alitretinoïne is geregistreerd voor alle subtypes van ernstig chronisch handeczeem. Grote internationale studies laten zien dat deze behandeling met name effectief is voor hyperkeratotisch handeczeem (54% respons) en minder werkzaam is voor vesiculeus handeczeem (33% respons). Ciclosporine is een medicijn dat al jaren off-label wordt voorgeschreven bij ernstig handeczeem en lijkt in tegenstelling tot alitretinoïne voornamelijk voor vesiculeus handeczeem gunstig te werken. Een retrospectieve studie in ons centrum liet bij 68% van de patiënten met vesiculeus handeczemen een goed effect zien. Daarnaast verschillen de medicatiekosten van beide middelen en is alitretinoïne aanzienlijk duurder. 

Deze ZONMW studie valt onder het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen, aangezien dit programma zich richt op het effectiever, veiliger en doelmatiger inzetten van bestaande geneesmiddelen. De behandelduur van alitretinoïne of ciclosporine is 24 weken, waarbij zes visites zullen plaatsvinden en de reiskosten worden vergoed.

In totaal zullen wij maximaal 72 volwassen patiënten met ernstig vesiculeus handeczeem kunnen includeren.

Verwijzen naar het UMCG afdeling Dermatologie

Indien u een patiënt met ernstig handeczeem naar het UMCG zou willen verwijzen, dient u patiënt als nieuwe patiënt handeczeem aan te melden via het zorgdomein. We zullen dan eerst het handeczeem uitgebreid in kaart brengen en indien mogelijk wordt aan patiënt deelname aan de studie voorgesteld.

Dr. M.L.A. Schuttelaar, dermatoloog
A.N. Voorberg, arts-onderzoeker