• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Verwijzersnieuws vanuit de samenwerking UMCG – OZG

Print 
10 februari 2020

​​​​​​Nierzorg Scheemda, een volgende stap​

​​​In juli hebben het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG)  en Dialyse Centrum Groningen (DCG)  de eerste stap gezet richting gezamenlijke nierzorg in Scheemda onder de naam Nierzorg Scheemda. Vanaf 1 januari 2020 is ook fase twee van dit project gestart. Deze eerste stap was het centraliseren van de nefrologische tweedelijns zorg binnen het Ommelander Ziekenhuis. Vanaf 1 januari 2020 biedt het OZG ook posttransplantatiezorg dichter bij de patiënt aan vanuit de polikliniek nefrologie van het OZG in Scheemda. Dit houdt in dat patiënten vanaf een jaar na hun transplantatie voortaan voor drie van de vier jaarlijkse controles naar de eigen nefroloog in het Ommelander Ziekenhuis kunnen, en eenmaal per jaar de transplantatienefroloog in het UMCG bezoeken. 

Voordeel voo​r de patiënt

We brengen verschillende behandelingen samen op één zichtbare plek, met als groot voordeel voor de patiënt dat zij dichterbij huis hun controles kunnen laten doen. Janke Wiegersma (internist-nefroloog UMCG/OZG) zal primair de spreekuren rondom de posttransplantatiezorg gaan invullen, waarbij Luc van der Molen (internist-nefroloog OZG) en Ralf Westerhuis (internist-nefroloog DCG) indien nodig zullen waarnemen. Bijkomend voordeel is dat patiënten deze behandelaars mogelijk reeds kennen vanuit een eerder behandeltraject.

Samen ste​​rker

De kracht van Nierzorg Scheemda zit in het bundelen van kennis en expertise van verschillende nierspecialisten. Door elkaar aan te vullen kunnen de partners in Nierzorg Scheemda de stijging van het aantal nierpatiënten in de toekomst opvangen en waar mogelijk voorkomen. Uiteindelijk doel van het project is het samenbrengen van poliklinische, transplantatie- en dialysezorg op één plek, gebruik makend van elkaars expertise om zorg dichterbij de patiënt te brengen.

Samenwerking vaatchirurgie UMCG en Ommelander Ziekenhuis​​​​

​​Eén team vaatchirurgen zorgt voor snellere hulp patiënten. Per 1 september 2019 werken de vaatchirurgen van het UMCG en het Ommelander Ziekenhuis Groningen samen als één team. Patiënten kunnen voor alle ingrepen bij dit team terecht, afhankelijk van de aandoening van de patiënt wordt gekeken op welke locatie de behandeling zal plaatsvinden. Deze samenwerking zorgt ervoor dat patiënten sneller worden geholpen, omdat er effectiever wordt omgegaan met wachtlijsten en toegangstijden. Op beide locaties is alle kennis in huis voor de optimale behandeling van vaatchirurgische patiënten.

De minder complexe vaatchirurgische zorg, waaronder perifeer arterieel vaatlijden, veneuze pathologie en (dialyse) shunt chirurgie, vindt grotendeels plaats in het Ommelander Ziekenhuis.  Complexere aandoeningen, bijvoorbeeld centraal aneurysmatisch vaatlijden of carotispathologie, worden behandeld in het UMCG.

Nadere informatie: nascholing vaatchirurgie OZG 

Tijdens de huisartsennascholing, die op 12 mei 2020 plaats vindt in het Ommelander Ziekenhuis, wordt de samenwerking tussen het UMCG en het Ommelander Ziekenhuis op het gebied van vaatchirurgie toegelicht. ​

Verwijzen

Wat betreft de samenwerking tussen het UMCG en het Ommelander Ziekenhuis is voor verwijzers het volgende van belang:

  • Verwijzen kan via ZorgDomein zowel naar het Ommelander Ziekenhuis als naar het UMCG. 
  • De behandeling zal afhankelijk van de pathologie plaatsvinden dáár waar de patiënt het beste geholpen is.
  • Tijdens kantooruren (08.00 tot 17.00 uur) kunt u overleggen met een vaatchirurg in het Ommelander Ziekenhuis, te bereiken via het nummer 088 566 22 55.