• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Verslag symposium Oncologische zorg en Wetenschap in het UMCG 28-2-2020

Print 
20 april 2020

​Op 28 februari jongstleden vond in het UMCG een boeiend symposium ‘Oncologische zorg en Wetenschap in het UMCG’ plaats. Deelnemers waren medisch professionals in Noord-Nederland die affiniteit hebben met de oncologische zorg zoals medisch specialisten, wetenschappelijk onderzoekers, verpleegkundig specialisten, physician assistants, specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen.

In het 1e deel van het programma werden de deelnemers door drie deskundigen bijgepraat over ontwikkelingen op het gebied van nieuwe medicijnen en immunotherapie, protonentherapie en robotchirurgie. Tijdens de pauze konden de deelnemers de informatiemarkt bezoeken, waar tumorwerkgroepen, onderzoeks- en projectgroepen op het gebied van oncologie zich met posters, filmpjes en producten presenteerden. Daarna bracht de tumorwerkgroep Colorectale tumoren aan de hand van twee casussen in beeld, hoe het zorgtraject eruit kan zien voor een patiënt die met een colorectale tumor naar het UMCG verwezen wordt. Door een creatieve combinatie van filmpjes, afgewisseld met een MultiDisciplinair Overleg en korte inhoudelijke presentaties kregen de deelnemers een beeld van diagnostische, curatieve en palliatieve mogelijkheden. Er was er veel belangstelling voor het filmpje waarin de hoofdbehandelaar samen met o.a. de internist ouderengeneeskunde en de verpleegkundige  de mogelijke winst en risico’s van een behandeling voor de oudere patiënt bespreken.

Alle verschillende onderdelen werden door dagvoorzitter Tom van ’t Hek vaardig en scherp doorvragend aan elkaar gepraat. Tijdens de discussiemomenten kwamen de ervaringen van verschillende beroepsbeoefenaren aan bod waardoor het voor iedereen een leerzame middag werd.