• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Verloskunde in het umcg in het nieuw

Print 
28 januari 2021

​​​Vanaf 7 december 2020 zijn de polikliniek Verloskunde en de afdeling Prenatale Diagnostiek van het UMCG en de Stadspraktijk Verloskundigen samen verhuisd naar het gloednieuwe Centrum voor Zwangeren, Poortweg 12 in het UMCG. De officiële opening zal plaatsvinden in maart 2021.

Deze verhuizing is de eerste stap naar een meer geïntegreerde manier van samenwerken tussen 1e, 2e en 3e lijn, met als doel om nog meer zorg op maat te leveren met hoge kwaliteit van zorg.

Voor verwijzingen door andere verwijzers uit de eerste lijn heeft dit uiteraard geen consequenties, uw patiënten zijn als vanouds van harte welkom.​