• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Veilige oncologische zorg in Corona-tijd

Print 
27 mei 2020

​Sommige mensen gaan momenteel liever niet naar de huisarts, laat staan naar het ziekenhuis. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor hun gezondheid. Zeker als zij kanker hebben en daarvoor behandeld moeten worden. Als huisarts kunt u hen met een gerust hart motiveren wél te gaan.

Oncolo​​gische zorg in Corona-tijd

De oncologische zorg in het Noorden ging de afgelopen weken zoveel mogelijk door. Maar de angst besmet te raken met het coronavirus (COVID-19) weerhoudt sommige mensen ervan naar het ziekenhuis te gaan. Bovendien willen zij de overbelaste zorgverleners niet ‘lastig vallen’. Mensen zeggen gepland onderzoek af en er zijn minder kankerdiagnoses. Gegevens van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) laten zien dat dit een landelijke trend is. 

Zorg kankerpatiënten ga​at door

Minder diagnoses betekent helaas niet minder kanker. Het blijft belangrijk dat mensen met klachten op tijd naar de huisarts of naar het ziekenhuis gaan. Dat geldt evengoed voor kankerpatiënten die onder behandeling of controle zijn in het ziekenhuis.  Ook hen willen we graag blijven zien. De oncologische zorg gaat door en huisartsen kunnen patiënten verwijzen zoals zij gewend zijn. 

Ziekenhuisbezoek is ​​veilig

De regionale ziekenhuizen en het UMCG hebben de afgelopen periode samen alle noodzakelijk maatregelen genomen om patiënten veilig te kunnen zien. Soms betekent dit beeldbellen met de verpleegkundige of de specialist, soms een bezoek aan het ziekenhuis met de nodige voorzorgsmaatregelen, al dan niet via een speciale Corona-polikliniek.  

Oncologische beha​​ndelingen

Behandelingen bij de radiotherapie en de medische oncologie worden gewoon gegeven. Soms in aangepaste vorm, zodat patiënten minder vaak en gedurende een kortere periode in het ziekenhuis zijn. Landelijk is daarvoor onderzocht welke alternatieve behandelingen verantwoord zijn.

In de eerste weken van de Corona-crisis moest het UMCG in korte tijd veel extra IC-capaciteit creëren. Veel oncologische operaties konden met de nodige inspanningen en regionale samenwerking toch doorgaan. De OK-capaciteit is inmiddels bijna terug op het normale niveau en ook het Operatieve Dagbehandeling Centrum is weer open. 

Ziekenhuisa​fspraken

Veel controle-afspraken gebeuren nu telefonisch en dat blijft voorlopig zo. Dit om goed afstand te kunnen houden als patiënten wel naar het ziekenhuis moeten komen. Beeldbellen zal daarbij een grotere rol gaan spelen. In het ziekenhuis gelden de gebruikelijke Corona-maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand en extra handhygiëne. Voor de situaties waarin dit niet kan, zoals een lichamelijk onderzoek of een operatie, beschikken de zorgverleners over de noodzakelijke, goedgekeurde beschermingsmiddelen. Kortom; een ziekenhuisbezoek is ook in Corona-tijd veilig.