• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Korte update Onderzoek, Opleiding & Onderwijs

Print 
17 juli 2020

​​Bron: UMCG update Raad van Bestuur, juli 2020

De afgelopen dagen zijn er op de O,O&O Coronawebsite een aantal belangrijke updates geplaatst over onderwijs en opleiding. Zo is er nieuws te vinden over de co-schappen voor de Masteropleiding Geneeskunde. Verder is er informatie over stages in het onderwijs en over in- en uitgaande mobiliteit van uitwisselingsstudenten. Ten slotte is een bericht geplaatst door de directeur van de Graduate School Medical Sciences over een eenmalige open ronde voor promotieplaatsen. ​

Goed nieuws: Op 30 juni certificeerde de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) het UMCG als opleidingsinstelling voor onbepaalde tijd voor alle RGS medische vervolgopleidingen. Dit besluit valt naar aanleiding van de instellingsvisitatie op 29 november 2019. 

De RGS geeft aan vertrouwen te hebben dat het UMCG de kwaliteit van de medisch specialistische vervolgopleidingen adequaat bewaakt en borgt. Een mooi bericht, want ons kwaliteitssysteem is er voor alle medische vervolgopleidingen die vallen onder de Centrale Opleidingscommissie, dus ook de opleidingen die niet onder de RGS vallen zoals Klinische Chemie, Klinische Fysica en de specialistische tandheelkundige opleidingen. Meer lees je op intranet Actueel.

Tot slot willen we graag nog een keer benadrukken dat de richtlijn voor toegang van stagestudenten tot de labs, op de O,O&O Corona-website gepubliceerd is en dat toegang van stagiaires uitsluitend(!) met toestemming van het afdelingshoofd geregeld kan worden.

Showcase UMCG Covid-19 onderzoek 

Het UMCG voert meerdere Covid-19 onderzoeksprojecten uit. De projecten variëren van fundamenteel onderzoek, klinische studies, de gevolgen voor de geestelijke gezondheid en welzijn tot de evaluatie van risicogroepen en lange termijn effecten. Om de verschillende onderzoeksprojecten en hun resultaten zichtbaar te maken gebruiken we een verspreidingsplatform. ​

September 2020: het onderwijs is er bijna klaar voor 

De opleidingscoördinatoren en -managers hebben het eerste semester van de verschillende onderwijs- en opleidingsprogramma’s aangepast naar de nieuwe situatie. Op dit moment zijn we samen de puzzel van de vraag naar onderwijsruimten en de beschikbaarheid ervan aan het leggen, maar het lijkt erop dat er voldoende capaciteit is voor het geroosterde onderwijs in de nieuwe mix van online en on-site onderwijs. De inventarisatie van het aantal aangeboden en gevraagde stageplekken per 1 september geeft een wisselend beeld. Waar we voor de onderzoeksstages een aardige match kunnen maken, is dit voor de stages in de zorg nog niet helemaal het geval. Ook ligt er nog een uitdaging in het in orde maken van de ICT-faciliteiten die randvoorwaardelijk zijn voor het online en interactief onderwijs per september. Alles met elkaar toch voldoende basis om nu de zomer in te gaan en in september weer met volle kracht aan de slag te gaan.