• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

UMCG Anesthesiologie Pijncentrum (ander zorgaanbod, derdelijnszorg)

Print 
16 juli 2021

Het UMCG Anesthesiologie Pijncentrum heeft in overleg met haar 2e lijns en 3e lijns partners een aantal zorgkeuzes gemaakt om toe te werken naar 3e lijns zorg. Daarom zijn per 1 juli 2021 een aantal beperkingen voor huisartsverwijzingen aangebracht in Zorgdomein, met daarbij een aanwijzing hoe wél te verwijzen. Het gaat hierbij om de volgende verwijzingen:

 • TENS (verwijzen naar 2e lijn)
 • Qutenza (verwijzen naar 2e lijn)
 • Medicamenteuze behandeling zonder verder zorgtraject (verwijzen naar 2e lijn)
 • Triggerpoint behandeling (verwijzen naar 2e lijn)
 • Fibromyalgie patiënten (verwijzen naar 2e lijn)
 • Monodisciplinaire pijnklachten (verwijzen naar 2e lijn)
 • A-specifieke wijdverspreide verspringende pijn klachten (verwijzen naar 2e lijn)
 • Iatrogene opioïd afhankelijke SOLK patiënten (verwijzen naar SOLK poli)
 • SOLK patiënten die nog niet op de SOLK poli zijn geweest (verwijzen naar SOLK poli UMCG)
 • MS met diffuse klachten 
 • Primaire hoofdpijn (migraine) ,spanningshoofdpijn, medicatie geïnduceerde hoofdpijn
 • Atypische aangezichtspijn zoals odontalgie na tandextractie of nociplastische beelden zoals pijn voorhoofd na herhaalde FES chirurgie
 • Nekpijn en a-specifieke rugklachten zonder verder zorgtraject (verwijzen naar UMCG pijnrevalidatie)

Patiënten met rugklachten en nekklachten met uitstraling, zijn wél verwijsbaar naar het Anesthesiologie Pijncentrum.

Voor vragen kunt u contact opnemen met prof dr A.P. Wolff, medisch hoofd pijngeneeskunde, Contact.