• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Second opinion poli voor protonentherapie UMCG

Print 
27 mei 2021

Komt mijn patiënt in aanmerking voor protonentherapie?
Sinds begin 2018 is het mogelijk om in het UMCG patiënten te behandelen met protonentherapie. Bestraling met protonen kan tot minder bijwerkingen leiden dan bij fotonentherapie. De indicaties voor protonentherapie zijn patiënten met een longcarcinoom, mammacarcinoom, hoofdhalstumor, oesofaguscarcincoom, intrathoracaal lymfoom, bepaalde hersentumoren en tumoren bij kinderen.

Het is voor patiënten én verwijzers niet altijd duidelijk of een patiënt in aanmerking komt voor protonentherapie. Als u of uw patiënt wilt weten of hij in aanmerking komt voor protonen, dan kunt u vanaf nu een second opinion aanvragen in het UMCG Protonentherapiecentrum. De second opinion kan aangevraagd worden via u als huisarts, specialist ouderen geneeskunde  of de behandelend arts van het ziekenhuis.

Een second opinion bestaat uit de volgende stappen:

  1. De huisarts of behandelend arts vraagt (of op initiatief van de patiënt) de second opinion aan.
  2. Als de aanvraag bij het UMCG protonentherapiecentrum binnen is, verdiepen wij ons in het medisch dossier en beoordelen we of de patiënt in aanmerking komt voor protonentherapie. Soms is het nodig om informatie op te vragen uit een ander ziekenhuis, hiervoor hebben we toestemming van de patiënt nodig.
  3. Afhankelijk van de vraag beoordelen wij of een bezoek aan de polikliniek nodig is. Dat is niet in alle gevallen noodzakelijk.
  4. De verwijzer en/of de patiënt ontvangt uiterlijk binnen 1 week reactie van ons.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een second opinion. Met een second opinion nemen wij niet automatisch de behandeling van de patiënt over. De zorg blijft tijdens en na de second opinion bij het huidige ziekenhuis, totdat het bekend is of de patiënt in aanmerking komt voor protonentherapie. Als de patiënt in aanmerking komt en besluit de behandeling te volgen, dan nemen wij de behandeling over. Soms is er ook een samenwerking mogelijk met het huidige ziekenhuis waardoor een deel van de behandeling daar plaats vindt en een deel van de behandeling bij ons.

Verwijzers kunnen verwijzen met behulp van het verwijsformulier op de website.