• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Samenwerking longkankerzorg OZG-UMCG: wat vindt de patiënt?

Print 
11 april 2019

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) en het UMCG intensiveerden in 2018 de samenwerking op het gebied van longkanker. Dit om de continuïteit en kwaliteit van de zorg voor longkankerpatiënten in de regio te optimaliseren. Tijdens een spiegelbijeenkomst op 30 januari 2019 deelden patiënten hun ervaringen met de zorgverleners. 

De spiegelbijeenkomst maakte vooral duidelijk hoe cruciaal een goed gestroomlijnde samenwerking op alle niveaus is. Niet alleen tussen artsen maar ook tussen medewerkers van UMCG en OZG opdat zij elkaar makkelijk kunnen vinden en werkprocessen met elkaar afstemmen.​​

Patienten willen een goede uitleg over wat zij​ kunnen verwachten.

Zorgprofessionals zullen beter moeten uitleggen hoe OZG en UMCG samenwerken en wie daarin welke rol heeft. Patiënten gaven duidelijk aan dat het gevoel van veiligheid samenhangt met de toegankelijkheid en de tijdige  (liefst 24X7) beschikbaarheid van zorgverleners  en faciliteiten.

UMCG en OZG hebben belangrijke stappen gezet in de longkankerzorg. Medisch-inhoudelijk zijn de behandelteams goed op elkaar ingespeeld en er is een duidelijke taakverdeling. De belangrijkste organisatorische uitdaging de komende periode is ervoor te zorgen dat patiënten hun zorgtraject als één geheel ervaren. Juist de inbreng van de patiënten helpt daarbij.